Beta
Søket ga 416 treff.
Arbeiderpartiet
2021-11-17 15:17:41

Vi skal kutte maksprisen for barnehagene for første gang siden 2013, samtidig som vi skal heve kvaliteten. 👦👧 Forskningen er tydelig på at gode barnehager gir bedre integrering, bedre språkkunnskaper og en god start for alle barn. Derfor er en av våre viktigste satsinger å få flere barn i barnehagen. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2021-11-11 12:06:08

Forskjellene skal ned og hverdagen skal bli bedre for vanlige folk!🌹 Her er noen av Ap- og Sp-regjeringens prioriteringer i tillegget til statsbudsjett for 2022.💪

Arbeiderpartiet
2021-11-08 15:50:44

Etter åtte år med økte forskjeller og sentralisering skal regjeringen flytte makt til vanlige folk på alle områder i samfunnet! 🌹

Arbeiderpartiet
2021-11-02 12:17:17

Vi skal føre en aktiv næringspolitikk som utvikler nye jobber over hele landet. Næringsminister @jcvestre løfter fram disse fem punktene vi skal være i gang med før jul: 📈Eksportløft: Vi skal fastsette et mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og identifisere nye tiltak som raskt kan settes i gang for å øke norsk verdiskapende eksport. 💼Én vei inn: Vi skal gjøre det enklere for norske bedrifter å finne frem til riktig virkemiddel. Vi skal sjekke om det er samsvar mellom bedriftens behov og det vi tilbyr. Fellesskapets penger skal brukes effektivt for mest...

Arbeiderpartiet
2021-10-31 09:49:10

Vi vil gjøre det vi kan for at 1,5 graders målet skal være mulig. Norges ambisjon er 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030. 🌍

Arbeiderpartiet
2021-10-27 10:34:50

Arbeid til alle i et trygt arbeidsliv er nøkkelen til mer rettferdig fordeling og frihet for den enkelte. 🌹 Støre-regjeringen vil gjøre dette til jobb nummer én.

Arbeiderpartiet
2021-10-18 16:32:26

Her er våre nye talspersoner og parlamentarisk leder Rigmor Aasrud. Vi ønsker dem og resten av stortingsgruppa lykke til med det viktige arbeidet de neste fire årene!🌹

Arbeiderpartiet
2021-10-01 14:20:44

Vår nye stortingsgruppe! 🌹 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2021-09-24 14:20:16

Det går mot en ekstra hyggelig helg.🥳 Gjør den enda bedre ved å melde deg inn i Arbeiderpartiet!🌹 Send SMS Ap til 2077 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2021-09-15 12:56:25

Takk! 🌹 Vil du bli med på laget? Send «Ap» til 2077. #arbeiderpartiet #valg2021 #politikk

Arbeiderpartiet
2021-09-14 10:56:54

Vi klarte det! Tusen takk for tilliten til alle dere som har stemt for et skifte. Stemt for et mer rettferdig samfunn.🌹 Bli med på laget du også: www.arbeiderpartiet.no/blimedlem

Arbeiderpartiet
2021-09-13 21:25:50

Nå er det vanlige folks tur!🌹

Arbeiderpartiet
2021-09-13 13:11:07

I 💯 dager har vi gitt deg 💯 gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet. Du finner alle grunnene i høydepunkter. Godt valg!🌹 #arbeiderpartiet #politikk #valg2021 #valg21

Arbeiderpartiet
2021-09-12 17:56:32

Bruk stemmeretten din. Stem Arbeiderpartiet! Godt valg🌹 #arbeiderpartiet #politikk #valg2021 #valg21

Arbeiderpartiet
2021-09-11 18:35:19

Norge trenger en ny kurs og en ny regjering. 13. september er valget ditt.🌹 Arbeiderpartiet vil gjøre forskjellene mindre og fellesskapet sterkere. Vi vil sikre arbeidsplasser over hele landet, en sterkere velferdsstat som er der for deg uavhengig av hva du tjener, eller hvor du bor, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vil du også det? Den beste garantien for et skifte er et sterkt Arbeiderparti. Skal vi sikre en ny rødgrønn regjering og Jonas Gahr Støre som statsminister, må du stemme Arbeiderpartiet. Etter åtte år med en regjering som øker forskjellene og prioriterer de som...

Arbeiderpartiet
2021-09-10 15:54:22

54 prosent velger Jonas fremfor Erna Solberg i ny statsministermåling😍🌹 Skal vi sikre en ny regjering og Jonas som statsminister så må du stemme Arbeiderpartiet! #arbeiderpartiet #politikk #valg2021 #valg21

Arbeiderpartiet
2021-09-10 11:25:23

🌹 Vi vant barnas valg i år også! Dette lover godt for fremtiden! 🌹#barnasvalg #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2021-09-09 19:43:51

Gang på gang har Høyre vist at de er villig til å legge kvinners rettigheter på forhandlingsbordet. Arbeiderpartiet vil aldri gå med på å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp!✊ #arbeiderpartiet #politikk #valg2021 #valg21

Arbeiderpartiet
2021-09-09 17:00:27

Kl. 17.00 9. september er det bare 100 timer igjen til valglokalene stenger! Den beste garantien for et skifte er et sterkt Arbeiderparti. Skal vi sikre en ny rødgrønn regjering og Jonas Gahr Støre som statsminister, må du stemme Arbeiderpartiet. Etter åtte år med en regjering som øker forskjellene og prioriterer de som har mest fra før, må det nå bli vanlige folks tur! #arbeiderpartiet #politikk #valg21 #valg2021

Arbeiderpartiet
2021-09-09 14:08:59

Er du enig med sykepleierne i at vi trenger en ny rødgrønn regjering? Den beste garantien for et skifte er et sterkt Arbeiderparti.🌹 #arbeiderpartiet #politikk #valg21 #valg2021

Laster...
Laster...