Beta
Søket ga 630 treff.
Arbeiderpartiet
2022-12-14 12:35:23

Hva trengs for å hjelpe og forebygge psykisk uhelse? Vi er opptatt av at arbeidet med psykisk helsehjelp, særlig til barn og unge, blir bedre. Til våren kommer regjeringas opptrappingsplan for psykisk helse, og vi har lyttet til og spurt flere aktører om hva de mener er viktig.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-13 11:57:25

Alle sosialhjelpsmottakere får en ekstra økonomisk håndsrekning for desember. Alle får 1000 kroner, pluss ytterligere 1000 kr per barn. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-12 20:55:56

Hele, faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi gikk til valg på å styrke det organiserte arbeidslivet, nå tar vi grep ved å stramme inn på regelverket for innleie. 💪🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-12 16:21:55

- Follobanen vil gi langt flere avganger og mye raskere reiser for mange passasjerer, den vil gjøre grønne togreiser enda mer attraktive, sier @jonasgahrs. \n\nTakk til alle som har lagt ned en innsats og bidratt til å gi reisende et bedre togtilbud!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-10 12:43:36

Mange bilister syntes det er vanskelig med forskjellige apper og brikker til forskjellige ladestasjoner. Vi mener det skal være enkelt å lade og innfører derfor krav om kortbetaling eller kontaktløs betaling🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-08 17:57:28

Vi styrker vår felles helsetjeneste!🌹 Nå vedtar Stortinget å avvikle privatiseringsreformen som har gitt private aktører fri etableringsrett på lokalsykehusenes regning. \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-06 18:55:37

Arbeid til alle er jobb nummer én. Takket være Helt Med, som hjelper personer med utviklingshemming inn i jobb, kan mennesker som Adrian og Robert bidra med sitt hver dag på Scandic Nidelven.\n\nI 2023 får Helt Med 4,4 millioner kroner over statsbudsjettet, slik at enda flere kan bidra i arbeidslivet🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-05 11:25:20

I dag er det fastlegedagen🌹 Regjeringen har lagt frem en historisk satsing for fastlegeordningen i 2023. Den totale prislappen for et helt år er på 920 millioner kroner.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-30 11:32:40

Statsbudsjettet for 2023 er klart, og vi leverer på sosial rettferdighet. Her er noen av nyhetene. 🌹\n\nLes mer via lenke i bio. \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-29 19:42:15

Et trygt budsjett for krevende tider 🌹\n\nLenke i bio.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-29 18:06:28

Et trygt budsjett for krevende tider 🌹\n\nLes alt om statsbudsjettet for 2023. Lenke i bio.

Arbeiderpartiet
2022-11-28 14:36:43

I sitt forslag til statsbudsjett fjerner Høyre feriepenger for arbeidsledige og gjeninnfører karensåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger. De med store formuer og høye inntekter prioriteres, mens det blir vondt verre for dem som sliter mest.\n\nFor Arbeiderpartiet er det aller viktigst å gjøre det vi kan for at folk skal kunne betale regningene sine. Budsjettet vi har lagt fram er stramt, for å unngå å drive priser og renter ytterligere opp, og det er rettferdig: vi omfordeler fra dem som har og tjener mye, for å utjevne forskjeller og slå ring om vår felles velferd.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-26 13:32:29

I dag er det 80 år siden 529 jødiske kvinner, menn og barn ble deportert med DS Donau til nazistenes største konsentrasjonsleir, Auschwitz-Birkenau i Polen.\n\nAv disse kom bare 9 tilbake i live.\n\nAldri igjen.

Arbeiderpartiet
2022-11-25 19:23:24

I stramme tider må vi sørge for at sykehusene kan foreta helt nødvendige investeringer og at psykisk helsevern vernes. Vi styrker derfor sykehusøkonomien med 2,5 milliarder i 2022🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-25 14:30:03

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner!

Arbeiderpartiet
2022-11-24 16:04:17

Vi styrker retten til hele stillinger!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-22 13:39:29

– Høyre gjør vondt verre for dem som sliter mest. De prioriterer lavere skatt for folk med store formuer og høye inntekter, og regninga sendes til arbeidsledige, uføretrygdede og kronikere med behov for tannlege. I tillegg gjør de barnehagen dyrere og de flate kuttene i velferdstilbudet vil gjøre det vanskeligere for folk som trenger hjelp fra Nav. I sum er dette urettferdig høyrepolitikk som velgerne sa nei til i fjor, sier Rigmor Aasrud.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-17 15:51:52

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,9 prosent av det menn gjør. Det vil si at fra den 17. november jobber kvinner i prinsippet gratis ut året. Arbeiderpartiet vil at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og mulighetene! Her er noe av det vi er i gang med:\n\n🌹Økt innsatsen for at likt arbeid skal lønnes likt.\n🌹Økt støtta til likestillingssentrene og styrket tilskuddsordningen for kjønnslikestilling.\n🌹Styrket retten din til å få en hel og fast stilling.\n🌹Innført pensjon fra første krone.\n🌹Sender nå et lovforslag om kvotering i privat næringsliv på høring.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-16 16:28:39

Vi skal ha en sterk velferdsstat som prioriterer rettferdighet. Folk skal inkluderes, få en fremtid og trygghet. De som har vanskelig for å komme i jobb, skal vi sørge for at får støtte og bistand til det🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-09 13:37:21

Med krig i Europa, energikrise og økende kostnader for folk og næringsliv, er det viktigere enn noen gang at vi holder orden på norsk økonomi. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...