Beta
Søket ga 251 treff.
Alfred Bjørlo
2022-12-09 09:42:50

Vi treng meir ENØK-støtte til folk flest, ikkje mindre! Måndag 12/12 kan Stortinget stoppe Ap, Sp og SV sitt “ENØK-ran” i budjettforliket @Venstre @BBaardsen #enøk https://t.co/6o0RefbDA4

Alfred Bjørlo
2022-12-07 19:29:19

@sofiehogestol Kva skjer viss ho blir dømt og saka blir anka til høgsterett? Er dei andre dommarane utan vidare habile då?

Alfred Bjørlo
2022-12-06 14:20:49

RT @gurimelby: Enig med @Rotevatn: Flaut at Norge er det eneste landet i Vesten som ikke har villet gi Ukraina tollfrihet. Og nok en gang er SV mest opptatt av å støtte regjeringen istedenfor å hjelpe Ukraina.\nhttps://t.co/dArTergxwI

Alfred Bjørlo
2022-12-06 12:38:48

@WWFNorge Hei! Er veldig interessert i å høyre kva konkrete grep de meiner politikarane bør gjere, som landbruket sjølv vil men ikkje «får lov» til! Inviterer dykk til eit møte om det!

Alfred Bjørlo
2022-12-06 08:11:32

Både landbruket og klimaet har alt å tene på at landbruket blir ein sentral del av klimapolitikken, ikkje står på sidelinja som i dag. Viktig debatt blir sparka i gang her! @TrulsGulowsen @nrkvestland @CICERO_klima @ruralis_no https://t.co/YNQJIWOPPG

Alfred Bjørlo
2022-12-05 20:50:06

Vel - for meg virkar det som om @kaveh_rashidi har greie både på det eine og det andre. Trur rett og slett eg nøyer meg med GRATULERER! 💫💫

Alfred Bjørlo
2022-12-05 20:43:25

RT @kaveh_rashidi: Og hva kommenterer stortingspolitiker Jenny Klinge på min Instagram-post der jeg deler en gledelige nyhet?\n\nJo, bruker a…

Alfred Bjørlo
2022-12-03 09:33:17

Budsjettavtalen tar Noreg baklengs inn i framtida - skattesjokk for det nye næringslivet blir no supplert med kutt til breiband og kreative næringar. Les mitt innlegg i @DN_no @Venstre https://t.co/7qzTU0QiB8

Alfred Bjørlo
2022-11-29 11:23:40

RT @vestforsk: Kort, men kjekt besøk i går frå @alfredbjorlo (V) i næringskomiteen på @Stortinget og vertskapet hans. \n\nForskarane @carlo_a…

Alfred Bjørlo
2022-11-29 11:23:35

RT @noradapt: I går fekk senterleiar @carlo_aall presentere Noradapt for stortingsrepresentant @alfredbjorlo frå @Venstre og utdjupe kva som ligg i at vi må tilpasse oss klimaendringane på ein måte som er berekraftig. Aall la òg vekt på kor få forskingskroner Norge brukar på klimatilpassing. https://t.co/4R4llQcmyA

Alfred Bjørlo
2022-11-28 22:15:44

RT @PrimaMette: Hadde en inspirerende og motiverende tur til Oslo i helga. Det er så herlig god stemning i partiet om dagen. Vi har en sporty og kul ledelse og stortingsrepresentanter som byr på seg selv. Ja, dette er en skrytetweet av @Venstre. Eksempelbilde med @alfredbjorlo: https://t.co/5seR9zNBy1

Alfred Bjørlo
2022-11-28 17:52:25

RT @DNVA1: @vreas_lise Rapporten "Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge" ble blant annet kommentert av politikerne: @alfredbjorlo (@Venstre), @OlineBirgit (@SVparti) og @SolveigVitanza (@Arbeiderpartiet). \n\nRapportlanseringen kan nå ses på YouTube. \nhttps://t.co/drWWXJvjir

Alfred Bjørlo
2022-11-26 12:36:47

RT @Venstre: «Det er på grensa til uverdig når Nationen presterer å dra inn pelsdyroppdrett i sin argumentasjon for at Noreg skal seie nei til å hjelpe Ukraina med å skaffe landet sårt trengd auka livsgrunnlag for si eiga jordbruksbefolkning.» - @alfredbjorlo \nhttps://t.co/oZE89VcFsO

Alfred Bjørlo
2022-11-25 10:37:29

Ei regjering for dei få: Vi har ei regjering som berre vil snakke med dei store og mektige i sin eigen maktsirkel – og gjer livet stadig vanskelegare for dei som er på utsida. Les mitt innlegg i @BTmeninger her @Venstre \nhttps://t.co/6JUdtthpcJ

Alfred Bjørlo
2022-11-24 14:59:44

RT @ViccieLeaks: 13) "... Vi vil også støtte tilleggsforslaget til FRP om å få fart på revideringen av nasjonal veileder (i 2023)"

Alfred Bjørlo
2022-11-24 14:59:41

RT @ViccieLeaks: 12) "... vedtaket som her blir gjort: Om å gjennomgå regelverket og praksis for å sikre likebehandling ved søknad om uføretrygd, og at en ikke blir underlagt krav om behandling som ikke er utilgjengelig eller får avslag i det offentlige helsevesenet..."

Alfred Bjørlo
2022-11-24 14:59:39

RT @ViccieLeaks: 11) "... Nå må samfunnet stille opp for de ME-rammede. Derfor er Venstre glad for det representantforslaget som er fremmet, vi berømmer forslagsstillerne... Jeg kan varsle her og nå at Venstre vil støtte innstillingen, støtte flertallet, stille seg bak det helt rettmessige..."

Alfred Bjørlo
2022-11-24 14:59:31

RT @ViccieLeaks: 10) "...President, de som blir syke av ME er ofte så alvorlig syke at all energi går med til å håndtere sykdommen. De må slippe å ta kampen for å bli hørt og forstått alene. Det vet alle de som har vært nær pasienter med ME. Flere i salen her, meg selv inkludert..."

Alfred Bjørlo
2022-11-24 14:59:27

RT @ViccieLeaks: 9)"... For det tredje å styrke innsatsen for forskning på ME-feltet og legge til rette for utveksling av erfaringer og resultater fra internasjonal forskning..."

Alfred Bjørlo
2022-11-24 14:59:24

RT @ViccieLeaks: "...Det gjelder både i helsevesenet i skolesystemet og i NAV-systemet. For det andre å få på plass et behandlingssystem der det er plass til de aller sykeste uten unødig ventetid. Det krever både ressurser, fysiske behandlingsplasser og kompetanse..."

Laster...
Laster...