Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
@KrHoaas https://t.co/JLhDBQ70to

Postet:
2023-02-27 09:51:49

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til fiskeri- og havministeren
Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og Fiskeridepartementet seier til Fiskeribladet 27/2 at det er uaktuelt å innføre grunnrenteskatt i fiskerinæringa fordei «grunnrente i fiskeriene tas ut i form av verdiskaping, arbeidsplasser, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene». Kan fiskeri- og havministeren gi ei kort oversikt over kor mykje verdiskaping, arbeidsplassar og sysselsetjing/busetnad i kystsamfunn havbruksnæringa står for, samanlikna med fiskerinæringa?