Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Følgje lova for å stoppe menneskerettsbrot i nord? Nei. Endre lova for å overkøyre lokaldemokrati i sør? Ja. Denne regjeringa er akkurat no eit vandrende katastrofeområde. @Venstre https://t.co/h054oDqmOP

Postet:
2023-03-03 10:22:02