Beta
Søket ga 38 treff.
Kathy Lie på Tinget
2022-08-01 14:31:01

Gratis SFO er en genial velferdsreform. Vi omfordeler penger fra den økonomiske eliten til barnefamiliene, samtidig som vi inkluderer de som har stått utenfor. SV har kjempet frem at førsteklassingene får 12 timer gratis SFO per uke fra 1. august. Hver familie sparer i gjennomsnitt 20 500 kroner i året. Til sammen nasjonalt sparer foreldre med barn på 1. trinn 111, 9 millioner kroner. Vi gratulerer med gratis SFO!

Kathy Lie på Tinget
2022-06-26 22:32:51

Herlig tur til Ål og en flott dag med ordfører Solveig❤️❤️❤️. Og storartet finale på Operalåven i Hallingdal❤️❤️❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-06-24 22:50:18

Jeg blir så forbanna og inderlig trist😢😢😢😢🤬🤬🤬

Kathy Lie på Tinget
2022-06-14 09:29:31

SV og regjeringspartiene har kommet til enighet om revidert budsjett. Vi har forsterka fordeling, miljø og solidaritet. Noen hovedtrekk:\n\n❤️ Flere skal få bostøtte, sosialhjelpa skal øke og karensåret for arbeidsavklaringspenger fjernes.\n\n💚 Mer til kollektivtrafikk, ingen oljeboring nær eller i iskanten, bedre el-bil ordning og vern av natur.\n\n✊ Utviklingsbudsjettet øker med 2,5 milliarder, med særlig vekt på FN, menneskerettigheter og sivilsamfunn.\n\nDet har tatt tid å snu retninga, men etter tre uker med forhandlinger er vi der. Bli med på laget for rettferdighet, miljø og solidaritet du også! 💪https://www.sv.no/bli-medlem/\n\nSV har endret statsbudsjettet og vi har økt budsjettet til Forsvarets musikk med 8...

Kathy Lie på Tinget
2022-06-02 12:35:00

Hurra!🎉 Endelig skal strømordningen i Norge bli mer rettferdig og forutsigbar! Med et statlig strømselskap kan vi få lavere strømpriser for vanlige folk.

Kathy Lie på Tinget
2022-06-02 10:32:18

Alle har rett til en god og trygg bolig. Da må vi gjøre noe med boligpolitikken. Det ordner seg ikke av seg selv.

Kathy Lie på Tinget
2022-06-01 11:00:51

I dag er det 1. juni, som betyr at pride-måneden er i gang!🌈 I mange land er homofili kriminalisert. Vi står i solidaritet med alle som kjemper for retten til å elske den de vil og være den de er. Happy pride month❤️🧡💛💚💙💜

Kathy Lie på Tinget
2022-05-25 01:55:31

Endelig skjer det. Noe jeg har kjempet for lenge og som mange SVere rundt i kommunestyrene har sloss for å få til lokalt. Nå skal det ikke lenger være lov for kommunene å regne barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp💚❤️. Og det gjelder i hele landet💪💪💪

Kathy Lie på Tinget
2022-04-28 15:43:23

Viktige gjennomslag for familier og barn som har flyktet fra Ukraina! Vi ruster asylmottakene bedre for å ta imot barna. Vi styrker bemanningen i krisesentrene så sikkerhetsnettet til kvinner på flukt er bedre. Og vi styrker fritidstilbudet så flyktningene får bedre mulighet til et godt hverdagsliv i Norge.

Kathy Lie på Tinget
2022-04-21 13:44:58

Vi har ingen natur å miste. Vi har ingen myr å tape. SV vil hegne om folks rett til å ferdes i en strandsone uten privatiserende bygging. Vi vil hegne om de nasjonale reguleringene som beskytter natur, strandsoner og kulturminner.

Kathy Lie på Tinget
2022-04-16 10:11:45

Hurra! I dag kom et utrolig viktig SV-gjennomslag i statsråd: Fra september blir det ikke lenger lov å trekke barnetrygd fra sosialhjelp. Dette var en av sakene SV forhandlet fram i budsjettavtalen med regjeringen. \n\nDet kommer til å hjelpe titusenvis av fattige familier landet over. SV jobber videre for å bedre barnefamiliers økonomi: Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i et av verdens rikeste land! ❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-03-11 10:22:05

Besøk på Stortinget av medlemmer av det Danske parlamentet sosial og helseutvalg. Og en hyggelig prat med min danske SF kollega Trine Torp. Vi sammenlignet dansk og norsk barnevern, og fant ut at vi har de samme utfordringene og de samme diskusjonene om offentlig, ideelt eller kommersielt💚❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-03-08 16:24:00

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen.\nEtter flere år med pandemi, og store utfordringer å ta fatt på, står vi nå overfor en ny situasjon i verden.\nEn verden hvor internasjonal kvinnesolidaritet trengs mer enn noen gang. Ukrainske kvinner og barn har siden krigens utbrudd strømmet over grensen til nabolandene.\nFamilier splittes, ingen vet når eller om de vil ses igjen.\nÅ være på flukt er noe av det verste et menneske kan oppleve. Og vi glemmer ikke at det også er mange andre som er på flukt nå. Som sitter i teltleire i Hellas og som flykter fra sult og krig mange steder i verden. Derfor vil vi på 8. mars markere solidaritet med kvinner på flukt og solidaritet med kvinner i krig.

Kathy Lie på Tinget
2022-03-01 13:53:14

Godt spørsmål fra Grete Wold til justisministeren. Nå må vi trå til og vise solidaritet i praksis💙💛

Kathy Lie på Tinget
2022-02-25 01:19:43

I kveld har jeg vært på årsmøte i Modum SV. Det er alltid hyggelig hos kameratene i Modum. Så flott at dere står på for en grønnere og mer rettferdig verden. Med Gotfred Rygh og Laila Oliversen Brandsgård

Kathy Lie på Tinget
2022-02-23 18:51:54

Etter en lang debatt er det endelig vedtatt❤️💚. Hurra🎉🎉🎉

Kathy Lie på Tinget
2022-02-17 14:04:34

Nå gir vi frivilligheten en håndsrekning.

Laster...
Laster...