Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:

Emneknagger:

Postet:
2023-08-28 13:52:07

Delt innhold:
🚧 SV går til valg for å redusere antall store motorveier, og heller bruke pengene på å oppgradere veiene vi har og styrke kollektivtransporten. \n\n🚍 Samtidig er transport en av de største kildene til klimagassutslipp i vår kommune. Derfor er det svært viktig å kutte utslipp nettopp her. Vi vil gå inn for å stille krav til utslippsfri kollektivtrafikk. \n\n🚸 Det er frustrerende å se storskala motorveiprosjekter realiseres, samtidig som folk kjører til skole og jobb med en klump i magen, i store deler av landet. Nå må vi gjøre de mange mil trygge, framfor å gjøre noen kilometer bredere.\n\n❤️ Det har noe å si hvem som styrer.\n\n#StemSV