Beta
Søket ga 304 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2020-06-21 12:53:13

X games 2021 i Gudbrandsdalen trenger en garanti på støtte som stortingsflertallet ikke vil gi dem - trist for utøvere og arrangører!

Marit Knutsdatter Strand
2020-06-18 16:42:52

Jeg vil framheve satsinga på kompetanse som Stortinget har gått inn for, i rekka av viktige debatter i Stortinget om dagen; E18-utbygging vest for Oslo, jordbruksoppgjøret, rovviltforslag, kommuneproposisjonen, og revidert nasjonalbudsjett. Alt dette avhenger av at vi har noe utdanning i bunn! Se hele innlegget mitt her.

Marit Knutsdatter Strand
2020-06-18 10:47:15

Det er viktig å være på skolen for å lære. Likevel mener Senterpartiet måten regjeringa håndhever fraværsgrensa på er feil, og at de nå bommer når de kaller den en suksess. Statsministeren sa nærmest "bedre karakterer = vellykket fraværsgrense", men flere elever står også uten vurdering i flere fag. Det vil si at flere også kan falle ifra. Det mener jeg viser at regjeringas politikk feiler.

Marit Knutsdatter Strand
2020-06-16 16:40:10

Ja til utdanning i HELE landet! I rekka av saker for utdanning nær folk, er studiested og gamle Høyskolen på Nesna med 100-årig historie nå er saga blott. Regjeringa vil ikke små studiesteder vel. Da denne institusjonen lot seg spise og fusjonere i 2015, var lovnadene store om videre utvikling - snaut fem år seinere står vi overfor avvikling. I dag er Senterpartiet med meg og flere representanter i spissen med og kjemper for at de lokalt skal kunne få etablere noe nytt uten at Statsbygg rømmer studiestedet.

Marit Knutsdatter Strand
2020-06-15 11:41:45

La oss komme i gang! Jeg er tilbake på Stortinget for å vedta kompetansereform for at du og jeg skal kunne møte behova i framtidas arbeidsliv. Arbeidsgivere og arbeidstakere trenger påfyll av kompetanse for å ha verktøy å møte nye arbeidsoppgaver med. Enten dette betyr at verktøyet er automatisert eller at man må ha ny kunnskap. Senterpartiet smiler og feirer blant annet at fagskolene endelig får vedtatt en opptrapping av studieplasser, som vi har ønska oss lenge. Digital og teknologisk kompetanse får vi også gjennomslag for. Uformelle opplæringsarenaer og reelle tilbud i hele landet kjemper vi selvfølgelig for. Utdanningstilbud må...

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-19 09:27:35

Oppe i all unntakstilstand vi har nasjonalt, er det unntakstilstand i heimen også. Stortinget gir meg i dag permisjon for å bli mor i løpet av de neste ukene. Vi gleder oss veldig! Samtidig får vi innblikk i helsevesenet og blir enda mer takknemlig for alle som gjør en formidabel jobb der. Alt vi gjør selv av forebygging og for god hygiene hjelper dem også. Vask hender og hold avstand så blir det mindre smittepress - pass på helsa! Fylkesvaraordfører i Innlandet Aud Hove trår til som vara, jeg ønsker deg lykke til! \n\nTakk til Geir Iversen som tok bilde...

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-16 10:39:51

Nå får vi virkelig prøvd oss som samfunn og fellesskap. Senterpartiet har alltid vært og vil alltid være opptatt av beredskap i hele landet nær folk. Det handler om alt fra de ansatte i skole og barnehage til helsevesenet til næringsdrivende, som oss politikere. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sitt klare budskap i Stortinget i dag er at: Vi har jobba hardt politisk for å få til et bredt kriseforlik i Stortinget, og vil fortsette å være konstruktive. Samtidig er det alle innbyggerne som får den virkelige prøvelsen. Derfor skal folket kunne stole på at vi folkevalgte står på for å...

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-13 20:04:59

Neste uke skal Stortinget behandle krisepakka fra regjeringa. Vi regner med det kommer sterkere lut, for det må til! Her er et konstruktivt forslag:

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-10 12:46:06

Senterpartiet er kritiske til mengden prøver i og formen prøvene har skolen. Vi mener det må bli gjort noe med vurderingskrava i skolen nå når fagfornyelsen blir rulla ut. Ønsker vi mer aktiv læring og elevmedvirkning, må det også gå igjen i vurderingen elevene møter. Nasjonale prøver gir lite gjenklang hos både Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund - takk for gode innspill i dagens høring! Vi følger det opp i Stortinget.

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-10 12:42:05

Beredskap og sikkerhet for innbyggerne i Norge er det kun norske styresmakter som har - vi etterlyser matlagring og sjølberging!

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-09 15:23:00

Vi er alle enige om hvor viktige lærere er i klasserom rundt i hele landet og for alle landets elever. Vi er også enige om at gode lærerutdanninger er avgjørende for kommende lærere og videreutdanning av dagens lærere. Men, innretning og finansiering er vi uenige om. Senterpartiet har hele veien vært kritiske til kompetansekrav med tilbakevirkende kraft, femårig lærerutdanning og firerkrav i matematikk for å komme inn - på toppen av det hele mangler det fortsatt finansiering for å få "regjeringas satsing" på plass. Vi mener regjeringa bør få marsjordre i Stortinget om å gi en oss en oversikt over...

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-09 14:36:36

Ja til lokal sjølråderett, nei til ny eksportkabler for strøm og økt strømpris på bekostning av norsk verdiskapning og arbeidsplasser. Tilslutning til Acer er feil. Konsesjon til Northconnect er feil. Utveksling av energi må til, men vi må ha kontroll over kablene og utvekslingen - med makt til folkevalgt styring i Norge. 50 arbeidstakerorganisasjoner er samla på Eidsvollsplass og markerer sin motstand. I dag med børsfall og usikre utsikter er det desto viktigere at vi har en aktiv og bevisst politikk for våre ressurser og arbeidsplasser.

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-08 18:10:15

De største erobringene er å gjøre ting første gang for seg selv, for kvinner eller for noe helt annet - gratulerer med kvinnedagen! #værdinegenlykkesmed #kvinnedagen #pionerer #kvinner #fjellkvinner #fjellfolk Takk til Utdanningsnytt for inspirerende bilde!

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-04 13:38:26

Kommunalministeren kom til kort, når jeg og 12 andre Sp-ere spurte om videre kommunereform. \n\nJeg spurte blant annet om:\nStatsråden skriver i Adresseavisen 21. februar 2020 at kommunereformen må fortsette for å få sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsområder i byene, og at "120 kommuner har færre enn 3 000 innbyggere. For mange av dem er utfordringene ikke et fremtidsscenario. Det er en realitet." Hvilke kommuner i stortingsvalgdistrikt Oppland mener statsråden at bør bli slått sammen?\n\nSe resten:\nhttps://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Moteprogram/Sporretime/?meid=10368

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-03 21:38:14

Vi klør oss i hodet!

Marit Knutsdatter Strand
2020-02-27 09:54:41

Vi trenger mer norsk matproduksjon på norske ressurser, ikke mindre! Lokal produksjon, foredling og forbruk som gjør at vi har kontroll på kretsløp og klimaavtrykk er det smarteste vi kan gjøre.

Marit Knutsdatter Strand
2020-02-27 09:03:03

Folkehelse er noe av det viktigste kommuner kan jobbe med, blant annet fordi alle tjenestene kommunene har ansvar for påvirker folkehelsa. Våre engasjerte folk i Søndre Land kommunestyre med varaordfører Mona Tønnesland Tholin i spissen presenterte sitt folkehelse-prosjekt for oss. Vi utveksla flere innspill om hvordan folk kan ha en person å forholde seg til i stedet for flere titalls, for eksempel. De er ikke aleine om å brenne for dette, og lokalt folkevalgte er de som først og raskest kan gjøre dette bedre lokalt. Så må vi i Stortinget se på forenkling av regelverket...

Marit Knutsdatter Strand
2020-02-11 21:54:54

Vi mener man lokalt må ha siste ordet i vindkraftsaker, men det får vi ikke med oss flertallet i Stortinget på. I denne saka var Frp tydeligere i regjering enn nå som de står uttafor.

Marit Knutsdatter Strand
2020-02-11 18:28:19

Retten til å drive næring og å livnære seg er forankra i Grunnloven. I 2017 ble det vedtatt en framtid for bærekraftig pelsdyrhold i Norge. I 2018 varsla H-Frp-V-regjeringa Norgeshistoriens første næringsforbud i detta omfanget. Nå, to år seinere, har vi fått landa en kompensasjon som bøter på denne korttenkte styringa uten tanke på konsekvenser. Senterpartiet er glade for å ha sikra en bedre kompensasjon ved å ha utfordra flertallet på hvordan vi behandler folk i dette landet.

Laster...
Laster...