Beta
Søket ga 327 treff.
Jon-Ivar Nygård
2022-04-22 17:56:49

Jeg mener det er unødvendig å legge bonusordninger på toppen av høye lederlønninger. Det har etter min mening ingen hensikt i selskap som Vy. Er du enig?🚂

Jon-Ivar Nygård
2022-04-22 15:32:40

Vi gir ukrainske flyktninger utvidet rett til å kjøre bil i Norge 🚗🇺🇦🇳🇴

Jon-Ivar Nygård
2022-04-20 11:54:04

En av de viktigste jobbene jeg gjør, er å bidra til at det er trygt å kjøre på norske veier. På E8 inn mot Tromsø har det vært mange ulykker. Derfor er det svært gledelig at utbyggingen av strekningen endelig er i gang.

Jon-Ivar Nygård
2022-04-19 18:40:13

Første dag etter påske og full fres!\n\nI dag startet sykle til jobben-aksjonen og jeg og Anette Trettebergstuen var med. Sykkel er et fint fremkomstmiddel som både styrker helsa og får opp humøret. Anbefaler alle å bli med! \n\nTuren gikk videre til Troms hvor jeg fikk ta første spadetak sammen med Gunnar Wilhelmsen på den nye E8 inn til Tromsø. Viktig vei for folk og næringsliv. \n\nNyt våren!

Jon-Ivar Nygård
2022-04-13 18:20:14

Vi må få folk tilbake til kollektivtransporten. Regjeringa står ved målet om at trafikkvekst skal skje gjennom kollektiv, sykkel og gange. Dette jobber vi sammen med kommuner og fylker for å få til nå som vi er på vei ut av koronapandemien.

Jon-Ivar Nygård
2022-04-09 16:23:24

Her kan du se en video fra vårt besøk i Troms og Finnmark mandag!

Jon-Ivar Nygård
2022-04-08 17:19:53

Fikk besøkt Gardermoen midt i påsketrafikken i dag. Inntrykket er at mange skal ut å reise, det er godt nytt for flybransjen. Her bygger de også om for å forberede seg på fremtiden.\n\nGod påske!

Jon-Ivar Nygård
2022-04-06 15:20:06

Samferdselsdepartementet (Norge) går videre med en avtale med Widerøe på strekningen Røros-Oslo 🛬 .

Jon-Ivar Nygård
2022-04-04 21:34:48

Lærerik dag med Troms og Finnmark fylkeskommune. Samferdselsråd Agnete Masternes Hanssen og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo viste oss hvordan de trygger veiene for mennesker som ferdes langs ras- og skredutsatte strekninger. \n\nTroms og Finnmark er langt fremme i skoa med moderne skredvarslingsanlegg, bruk av teknologi for å løse ut kontrollerte skred og nye, innovative løsninger for å oppdage skred. \n\nDette er viktig arbeid som gjør hverdagen til folk tryggere.

Jon-Ivar Nygård
2022-04-03 22:09:49

Klar for befaring med Troms og Finnmark fylkeskommune i morgen. Uvant med snø og kulde igjen, men vakkert landskap her nord 🗻❄️☀️

Jon-Ivar Nygård
2022-04-03 21:04:14

Klar for befaring med Troms og Finnmark fylkeskommune i morgen. Uvant med snø og kulde igjen, men vakkert landskap her nord 🗻❄️☀️

Jon-Ivar Nygård
2022-04-01 17:12:58

Både veien og jernbanen mellom Arna og Stanghelle er i dårlig stand og svært rasutsatt. Derfor er det gledelig at vi nå har nådd denne milepælen slik at vi kan forberede utbyggingen, til glede for folk og næringsliv i regionen.

Jon-Ivar Nygård
2022-04-01 11:27:42

Vi må ha kontroll med ungdoms utagerende festkultur! Derfor har regjeringen idag besluttet å avskilte alle landets russebiler- og busser. \n\nJeg er stolt av å ha en så tydelig kollega, og at Tonje Brenna er så tydelig på hva som er viktigst: at ungdommene våre skal være på skolen. \n\nNå ber vi om at foreldre og lærere også engasjerer seg i dette temaet. God fredag til alle!

Jon-Ivar Nygård
2022-03-30 14:50:53

I dagen spørretime fikk jeg fortalt representanten Sve om regjeringens grep for å bidra til redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveier.

Jon-Ivar Nygård
2022-03-30 09:13:21

Veien mot valgseier 2023 💪🏼🌹

Jon-Ivar Nygård
2022-03-29 16:26:36

Regjeringen går offensivt til verks for å kutte klimagassutslipp i våre prosjekter ♻️

Jon-Ivar Nygård
2022-03-29 13:14:46

Landsstyremøtet i Arbeiderpartiet er i gang. Hør Jonas Gahr Støre innleder til politisk debatt:

Jon-Ivar Nygård
2022-03-29 09:00:21

Vi skal redusere utslippene av klimagass fra veitransporten i Norge. En del av løsningen kan være å gi gassdrevne kjøretøy lavere bompengetakst. Statens vegvesen skal nå utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3 500 kg kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling.

Jon-Ivar Nygård
2022-03-28 19:48:04

Bra dag i Rogaland sammen med Tom Kalsås og Lisa Marie Ness Klungland! Dagen begynte med Rogfast som i dag fikk midler til å prøve ut fossilfrie anleggsplasser. Så videre til Suldal for å møte engasjerte innbyggere som kjemper for en trygg vei. Til slutt fikk vi en orientering av Norled om deres nye hydrogenferge.

Laster...
Laster...