Beta
Søket ga 2619 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-19 21:27:45

Noen møter gjør et ekstra sterkt inntrykk. Marthe Stavrum levde med Julio Kopseng, som ble dømt til 21 års forvaring for serievoldtekter. Hun ble mishandlet og voldtatt. Og trodde hun fortjente det. Stavrum står fram for å fortelle ofre for overgrep at de ikke skal føle skam for det de har blitt utsatt for, at det aldri er deres feil. Vi møttes for å diskutere hva som kan gjøres politisk for å forebygge voldtekt og hjelpe de som blir utsatt for det. Alt fra opplæring om grensesetting i skolen, til hva som skjer hos politiet og i rettsvesenet. Det er...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-19 11:35:41

Norge har et særlig ansvar for å ta imot afghanske flyktninger. Krigen ble framstilt som en humanitær hjelpeaksjon, men har bidratt til en humanitær katastrofe. Bomber skaper ikke fred, de skaper flyktninger. Les innlegget fra Ask Håkon Ebeltoft, Maria Wasvik og undertegnede!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-18 10:24:05

Spørretimen er i gang og Erna Solberg møter i Stortinget - men Rødt får ikke lov til å stille spørsmål til statsministeren. Så da må vi bruke andre kanaler: Kl 11 streamer vi live fra Vandrehallen på Rødts Facebook-side. Der stiller jeg mitt spørsmål til statsministeren, følg med!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-17 20:48:47

Noen må betale regninga når Høyre og Fremskrittspartiet FrP skal gi over 700 mill i skattekutt til dem som eier aksjer 😠😠😠 Dette må vi stanse! Les mer: https://frifagbevegelse.no/nyheter/de-arbeidslose-vil-fa-700-millioner-kroner-mindre-i-dagpenger-6.158.492517.ef480a5ae0

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-16 21:27:47

Hvor vanskelig kan det være å sikre at det ikke skjer sosial dumping når skip lastes og losses? Åpenbart så vanskelig at Oslo havn nå blir den andre bekvemmelighetshavna i verden, etter Mogadishu. Pinlig for Oslos rødgrønne byråd og noe de umiddelbart bør rydde opp i, slik Silje Josten Kjosbakken sier.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-16 09:57:39

Siv Jensen ønsker en bærekraftig velferd. Det sikrer vi bare hvis skatteviljen er stor, og da må folk se at skattepengene deres brukes på en god måte. Men det er det omvendte som skjer når velferdsprofitører tar hundretalls millioner skattepenger ut av barnevern og barnehager. Dette er ikke bærekraftig - og det må ta slutt.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-15 21:12:52

Marcus Thrane er en av de glemte heltene i norsk historie. Han minner oss om at 17. mai-talene om at Norge ble et demokrati i 1814, ikke stemmer. Stemmeretten var forbeholdt rike menn, det store flertallet ble holdt nede, og klasseskillene var store. Og da Thrane organiserte de første Arbeider-foreningene som kjempet for at også arbeidsfolk skulle få stemme, svarte den liberale staten med fengsling og undertrykkelse. La oss minnes Thrane ved å ta ordene hans til seg, fra talen han holdt på Arbeiderlandsmøtet i 1850: "Skal vi være moderate eller radikale? Ordet moderat betyder maadeholden, og at være moderate...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-13 14:39:21

Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen har lett med lys og lykt etter de store miljø- og klimasatsningene som trengs - men hun fant dem ikke. Les kommentaren hennes her.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-13 10:26:46

- Dette statsbudsjettet fortjener knapt terningkast to 🎲

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-12 19:58:04

Politikere fra Fremskrittspartiet FrP har flere ganger uttalt at venstresida svikter minoritetskvinner og framstilt seg som forkjempere for deres rettigheter. Men hva skal vi si om et budsjett som økser støtten til krisesentrene og rettshjelpen for kvinner? I går fikk JURK - Juridisk rådgivning for kvinner jenteprisen for sitt arbeid. I dag foreslår regjeringen å kutte 1/3 av tilskuddet de mottar. Disse kuttene er angrep på kvinners rettssikkerhet - og de må stanses. Seher Aydar forklarer:

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-12 12:33:28

NI VIKTIGE TALL FRA STATSBUDSJETTET * 3 000 millioner brukes på regjeringens hjertesak: skattekutt * Men bak dette tallet ligger både kutt og økninger. Mens de som eier aksjer får en skattegave på 765 millioner kroner, må brakkearbeidere betale 750 millioner mer i skatt fordi fradragene for kost og losji endres. * 350 millioner er et kutt de arbeidsledige må tåle - ved at dagpengeordninga svekkes. Det er ekstra alvorlig i en tid med høy ledighet og mange som går mellom korte og usikre jobboppdrag. * Moms på miljøvennlige reiser og kulturopplevelser økes - det betyr høyere billettpriser på buss,...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-12 11:26:30

Foreløpige reaksjoner på statsbudsjettet for 2018.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-11 21:03:29

Først i 1919 ble Marcus Thranes kamp for at også fattigfolk skulle få stemmerett, ført fram til seier. Men Stortinget hadde ikke noen plan om å markere 100-årsjubileet for denne milepælen i norsk historie. Men nå skjer det likevel, etter at samtlige partier støttet Rødts forslag. Så skal vi gjøre vårt for å føre videre Marcus Thranes kamp for småkårsfolks rettigheter.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-10 14:51:11

Da har jeg holdt Rødts første innlegg på Stortinget 💪 Jeg tok opp Forskjells-Norge, EØS-avtalen, bemanningsbransjen, velferdsprofitører og ikke minst Donald Trumps planer om å ha amerikanske soldater permanent plassert på norsk jord. Til det siste har vi stilt vårt første forslag på Stortinget: «Stortinget ber regjeringen om å sørge for at baseerklæringen etterleves, også når det gjelder såkalt rotasjonsbasert trening» Vi vil ikke ha fremmede makters stridskrefter på norsk territorium. Men det er dette som nå skjer på Værnes, og som amerikanerne og regjeringa også planlegger i Troms. Ved å tillate amerikanske baser i Norge, gjør de landet vårt...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-09 12:37:57

Stor dag: I dag åpnes Stortinget, og jeg har tatt med meg kona og pappa 😁

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-07 20:39:12

Iblant er det bare synd å kunne si «Hva var det vi sa?» Det var jo tydelig for alle som ville se at den amerikanske basen på Værnes skulle bli permanent, selv om forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Aps Anniken Huitfeldt blånektet. Nå bekrefter amerikanerne det Rødt advarte mot. Vi har en permanent amerikansk militærbase på norsk jord, stikk i strid med baseerklæringen som ble utformet da Norge ble med i NATO i 1949: Den slo fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede land på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-06 11:09:10

Flott at fredsprisen går til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen! Men det blir pinlig å være vertsland for prisen hvis ikke regjeringa skriver under på FN-traktaten om atomvåpenforbud. Denne tildelinga legger et betimelig press på vår egen regjering.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-05 13:43:57

Glimrende at polakkene som kjemper for tariffavtale får streikestøtte 💪 Uten en tariffavtale veit de ikke hvor mye de skal jobbe fra den ene dagen til den andre. De må holde seg hjemme og vente på en Facebook-melding om det er arbeid den dagen: – Du kan ikkje planleggje noko. Du ventar heile dagen på å få arbeid, som Krzysztof Jedlikowski sier. De får ikke helgetillegg. Heller ikke i jula får de noen tillegg. Tariffavtale burde være en selvfølge, men sånn er det ikke i norsk arbeidsliv i 2017. De streikende trenger all støtten de kan få. Selvsagt har de...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-04 19:54:50

Bemanningsbyråene ødelegger den norske modellen i viktige bransjer i arbeidslivet ved at de undergraver den faste ansettelsen. Vi må stanse bemanningsuvesenet før fagforeningene blir feid helt av banen og arbeidsfolk står igjen med lua i hånda. Derfor er det glimrende at flere fagforeninger nå går til politisk streik for å forby bemanningsbyråene innen byggebransjen i Oslofjord-området. Rødt vil følge opp dette på Stortinget. Hvis mange nok av stortingskollegaene mine ønsker et organisert arbeidsliv, slår de følge med oss.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2017-10-04 14:57:29

Når skal de andre partiene slutte å være naive? Hvis man først lar kommersielle aktører få høste privat profitt fra våre felles velferdsmidler, så vil forretningsfolk utnytte muligheten til å berike seg på kreative måter. Det politiske svaret på dette er ikke moralske pekefingre, men å stenge adgangen til privat profitt fra velferdstjenester som barnevernet. Ikke bare fordi det er feil at millioner av skattekroner som skulle gått til sårbare barnevernsbarn, fyller opp noens bankkontoer. Men også fordi vi risikerer at kommersielle eiere lar egeninteresse gå foran hensynet til barnets beste, slik vi ser i denne saken. Vi kan ikke...

Laster...
Laster...