Beta
Søket ga 2315 treff.
Guri Melby
2019-02-02 11:06:53

Det viktigste vi kan gjøre for å sikre alle barn like muligheter, er å satse på skolen. Dette skriver jeg om i Avisa Sør-Trøndelag i dag!

Guri Melby
2019-02-01 17:08:35

Vi trenger flere pappaer som står fram og sier at de er glade for tredeling av foreldrepermisjon, takk for at du engasjerer deg Abid!👨‍👧

Guri Melby
2019-02-01 16:06:00

«Hvis du gir opp lærer du ingenting», henger det på veggen i klasserommet på Fernanda Nissen. Her var Marit Vea og jeg på besøk i dag, og fikk møte en svært engasjert rektor Elisabeth Lund, og ikke minst veldig engasjerte elever! #57av100

Guri Melby
2019-02-01 15:58:26

«Hvis du gir opp lærer du ingenting», har elevene på Fernanda Nissen skrevet på veggen. De har skjønt det! #57av100 #guripåskolebesøk

Guri Melby
2019-02-01 14:06:57

Vi prioriterer barna i familier med dårlig råd, mens SV med sine universelle svar på alle sosiale utfordringer i praksis gir mest til "overklassen". Dette utfordret jeg Audun Lysbakken på i tiltredelsesdebatten tidligere i uka!

Guri Melby
2019-01-31 16:11:10

Mange elever som trenger ekstra oppfølging, opplever å bli tatt ut av klassen. Med det går de glipp av mye undervisning som de andre får, og de mister muligheten til å være en del av læringsfellesskapet og det sosiale miljøet. På Fyrstikkalleen skole i Oslo har de sluttet å ta elever ut av klassen, de setter heller inn ekstra lærer i de fleste norsk-, matte- og engelstimer slik at alle elever kan få en mer tilpassa opplæring, men at særlig de som trenger litt ekstra oppfølging, får det. Jeg synes dette høres ut som en kjempegod løsning - hva tenker...

Guri Melby
2019-01-31 11:27:06

Ren luft er viktig for folks helse! Da Venstre satt i byråd, fremmet vi en rekke forslag for å få bedre luft i Oslo. Mange av dem var kontroversielle, slik som forbud mot dieselbiler på dager med høy luftforurensning, miljødifferensierte priser i bomringen og miljøfartsgrenser. Men vi satset også på positive tiltak som kollektiv, elbiler, landstrøm m.m. Nåværende byråd har fulgt opp disse forslagene på en god måte, og i tillegg har staten gitt viktige bidrag blant annet gjennom Enova-støtte til landstrøm. Nå begynner dette langsiktige arbeidet å gi resultater, og det er kjempebra for alle, men særlig for barn,...

Guri Melby
2019-01-29 13:55:59

i Norge er det sånn at rollen som formelt statsoverhode innehas av en person som har arvet denne posisjonen. Jeg har ingenting å utsette på den norske kongefamilien, de framstår som både folkelige, sympatiske og hardtarbeidende mennesker, og jeg er ingen tvil om at de representerer landet vårt på en god måte. Samtidig er det mitt og Venstres prinsipielle syn at ingen posisjoner gå i arv, og i dag skal jeg for første gang få lov til å stemme over en overgang fra monarki til republikk i Stortinget! Enhver stilling som hviler på nedarvede rettigheter, burde vært et tilbakelagt stadium...

Guri Melby
2019-01-28 11:00:48

Det er mange med oss som mener at ville dyr ikke hører hjemme i bur, og at pelsdyravl ikke samsvarer med dyrevelferd. 🦊 Jeg er glad for at Venstre fikk gjennomslag på vegne av alle disse dyrevennene i den nye regjeringserklæringen! 💚

Guri Melby
2019-01-25 10:04:53

Gutter og menn sliter mest med psykiske utfordringer, og mange av de har en høy terskel for å be om hjelp. Det at flere menn velger å bli helsesykepleier (tidl. helsesøster) er derfor kjempebra! Kjønnsnøytral tittel er sannsynligvis en av flere grunner til at flere menn nå søker seg til utdanningen, dette viser at små seire for Venstre kan gi helt konkrete resultater! 👍

Guri Melby
2019-01-24 10:58:09

- Det er denne regjeringen som sørger for tredeling av foreldrepermisjonen og tar grep for at kvinner kan komme seg ut i arbeidslivet, med gratis kjernetid i barnehagene og SFO. Å bekjempe barnefattigdom er også å bekjempe kvinners fattigdom, sier Trine Skei Grande, som sammen med de tre andre kvinnelige partilederne på borgerlig side slår tilbake mot kritikken fra Ap.

Guri Melby
2019-01-23 19:34:49

Takk til Briskeby videregående skole for at dere tok imot Mathilde Tybring-Gjedde og meg i går! #55av100 #guripåskolebesøk Briskeby har et unikt landsdekkende tilbud som er spesialtilpasset elever med nedsatt hørsel. På grunn av små klasser, kompetente lærere, godt teknisk utstyr og et kjempegodt miljø får de fleste elevene som kommer hit et stort løft. Det de var opptatt med å si til oss, er at vi ikke må undervurdere elever med ulike funksjonshemminger, og de var blant annet svært skeptisk til en utbredt praksis med at elevene som kommer dit, var fritatt fra vurdering i flere fag. Det gjør...

Guri Melby
2019-01-20 20:58:46

Ut på ski!

Guri Melby
2019-01-19 11:34:48

Selv om jeg ikke ønsket noen endringer i abortloven, så mener jeg det kompromisset vi nå har funnet sammen med Krf faktisk er en endring vi kan akseptere, og som det finnes gode medisinske argumenter for, på tross av at det reduserer kvinners selvbestemmelse. Samtidig er jeg i likhet med Hanne Skartveit oppgitt over Jonas Gahr Støres sterke ordbruk rundt denne saken, som bidrar til å gjøre den svært mye større enn den egentlig er. Hvorfor er ikke Støre like kritisk til at Venstre ikke har fått tilstrekkelig gjennomslag for det grønne skiftet, til at vi ikke har lyktes med...

Guri Melby
2019-01-18 08:40:54

En av mange viktige gjennomslag for Venstre i den nye regjeringa er en skole som er bedre tilpasset barnas behov, blant annet med tiltak som en mer fleksibel skolestart, bedre spesialundervisning og bedre mulighet for et 11. skoleår for dem som trenger det!

Guri Melby
2019-01-17 22:57:49

Da jeg dro ut til Gardermoen i dag var jeg svært spent på hva våre forhandlere Trine, Ola og Terje hadde fått til i arbeidet med ny regjeringsplattform. Under Trines presentasjon av våre viktigste gjennomslag ble jeg først letta, og så etterhvert mer og mer stolt over hva de på våre vegne har fått til. Et godt grunnlag fra Jeløya er etter min mening blitt betraktelig bedre, særlig på Venstres hovedsaker: miljø, skole og arbeidsplasser 💚 De sakene jeg er mest fornøyd med er følgende: - en oppvekstpolitikk som vil bidra til å gi alle barn like muligheter, blant annet...

Guri Melby
2019-01-14 08:30:41

Siden i høst har jeg reist rundt i ulike barnehager og diskutert med både ansatte og ledere hva vi kan gjøre for å heve kvaliteten. Denne saken viser godt hvordan Espira-kjeden jobber med å utvikle sine barnehager. Kort fortalt så skal alle Espiras barnehager hvert år gjøre en vurdering av egen praksis, og i tillegg skal de annethvert år få besøk av pedagoger fra en annen barnehage som vurderer det samme. Dette synes jeg høres ut som en god metodikk som gjør at man lærer av hverandre og får tilbakemeldinger på det man gjør!

Guri Melby
2019-01-06 17:36:38

Ap sponser busser for rovdyrmotstandere. Hva er dette for noe Oslo Arbeiderparti? Mener partiet at flere ulver skal skytes? https://www.ostlendingen.no/rovdyr/nord-osterdal/rendalen/rovviltets-rost-reagerer-kraftig-pa-at-lokalt-ap-lag-tilbyr-gratis-buss-til-demonstrasjon/s/5-69-702780

Guri Melby
2019-01-04 14:07:59

Barns bakgrunn skal ikke avgjøre deres fremtid. Levekårsforskjellene i Oslo er store, og gjør at barn har veldig ulike utgangspunkt for å lykkes i sine liv. I skolen gjøres den viktigste innsatsen for å utjevne disse forskjellene. Derfor er ingen ambisjon vi kan ha for skolene våre høy nok.

Guri Melby
2019-01-04 08:59:58

Uten Venstre hadde rovdyrene ligget skikkelig dårlig an. Jeg har gjort et forsøk på å forklare norsk rovdyrpolitikk i Dagbladet i dag!

Laster...
Laster...