Beta
Søket ga 828 treff.
Arbeiderpartiet
2023-12-05 14:01:22

Tusen takk for innsatsen til alle frivillige!❤️\n\nFrivilligheten er viktig i alle lokalsamfunn, og den gir muligheter til aktivitet og engasjement. Gjennom disse fellesskapene, får vi inkludering og gode oppvekstmiljøer.\n\nVi har sikret full momskompensasjon for frivilligheten. Organisasjonene kan bruke tilskuddet til det de er best til: å skape aktivitet.

Arbeiderpartiet
2023-12-04 16:39:28

10 gode saker fra statsbudsjettet. Et budsjett for å få ned prisveksten, trygge folks økonomi, skape jobber og kutte utslipp.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-12-04 13:45:25

Vi vil ha dine forslag til ny politikk! Nå har vi åpnet dittforslag.no hvor du kan sende inn forslag til hva du mener Arbeiderpartiet burde gå til valg på i 2025🌹

Arbeiderpartiet
2023-12-03 17:57:34

Et budsjett med kraftgrep for å skape jobber, kutte utslipp og øke eksporten. 💪👷‍♀️🌹✅

Arbeiderpartiet
2023-12-03 10:35:06

Et godt budsjett har blitt enda bedre!\n\nVi prioriterer å holde folk i jobb, sikre god velferd, og stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen 🌹 #politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-11-25 18:50:21

Arbeiderpartiets mål er at folk skal få bedre råd. At vi skal få kontroll på prisstigningen. Føre en politikk som bidrar til at Norges bank igjen kan sette ned renten. Som gjør at vi kommer gjennom dette – og ut av dette – med Europas laveste arbeidsledighet, og får enda flere ut i trygge jobber. Og vi skal fortsette å prioritere rimeligere strøm og mer tilgjengelige velferdstjenester, som barnehage og helsehjelp.\n\nDet er vårt mål og vårt løfte til velgerne. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-11-25 07:30:10

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\nKvinner blir i mye større grad utsatt for vold og drept av egen partner enn menn. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og et offentlig ansvar. Politiet må prioritere dette arbeidet, innsatsen må intensiveres og kompetansen heves. I statsbudsjettet for 2024 foreslår vi 100 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Arbeiderpartiet
2023-11-24 18:08:27

Høyre viser kortene i sitt alternative statsbudsjett. Det de foreslår er usosial høyrepolitikk hvor de kutter i velferden for å gi mer penger i lomma til noen av landets aller rikeste. Høyre vil svekke fellesskapet gjennom å heve terskelen for deltagelse i SFO og ramme noen av dem som nå har det tøffest med urettferdige grep som gjeninnføring av karensåret, kutt til uføre og kutt i feriepenger til arbeidsledige.

Arbeiderpartiet
2023-11-24 14:35:21

Alle barn og unge skal få delta i idretten! Vi bruker 100 millioner kroner på økt deltakelse i idretten for barn og unge, og gir full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene kan bruke tilskuddet til det de er best til: å skape aktivitet. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-11-24 09:48:12

Et samfunn uten rasisme og diskriminering er et trygt og godt samfunn. 🌹 \n\nNår rasisme og diskriminering får råde, blir levekårene dårligere og jobbmulighetene færre, helsa svekkes, og utbyttet av skolegang dårligere. I ytterste konsekvens kan rasisme og hat koste mennesker livet. Det har vi sett også i Norge.\n\nDette er bakgrunnen for regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering som skal gjennomføres i perioden 2024–2027.

Arbeiderpartiet
2023-11-23 12:46:33

Ekstremværet Hans førte til store skader mange steder på Østlandet. Vi vil derfor bruke 1,7 milliarder kroner på å dekke kostnader knyttet til håndteringen, opprydding og reparasjon.\n\nTil syvende og sist handler det om at vi setter kommunene i stand til å levere gode, trygge og stabile tjenester til innbyggerne etter ekstremværet.

Arbeiderpartiet
2023-11-22 14:51:17

Behovet for nødhjelp til Gaza er bunnløst. Vi håper den humanitære våpenhvilen vil gjøre det mulig at mye mer humanitær bistand kommer inn.

Arbeiderpartiet
2023-11-19 09:45:36

Gratulerer med Mannsdagen!🌹\n\nSkal vi oppnå full likestilling, med like rettigheter og muligheter for alle, må vi jobbe sammen om både menns og kvinners likestilling.

Arbeiderpartiet
2023-11-16 19:11:02

I dag markerer vi likelønnsdagen.\n\nMenn tjener fortsatt mer enn kvinner. Det betyr at dagen i dag markerer at vi kvinner i prinsippet jobber gratis resten av året. Det er viktig at vi har lik lønn for likt arbeid.\n\nVi må:\n🌹 Ha pensjon fra første krone.\n🌹 Få flere kvinner inn i ledende stillinger.\n🌹 Jobbe for retten til heltid.

Arbeiderpartiet
2023-11-16 14:40:45

Vi stemmer i dag for å forberede en anerkjennelse av en palestinsk stat. Anerkjennelsen kommer når vi er på vei mot en stat som kan fungere. En ekte palestinsk stat der palestinere kan leve trygt og som kan blomstre økonomisk, kulturelt og på andre måter.

Arbeiderpartiet
2023-11-14 16:13:14

Arbeiderpartiet ønsker en palestinsk stat. \n\nVår linje har vært klar i tiår; vi tror på en tostatsløsning og etableringen av en palestinsk stat. Siden 2015 har det vært Arbeiderpartiets posisjon at en endelig fredsavtale ikke er et premiss for å anerkjenne Palestina som stat. Arbeiderpartiet er rede til å anerkjenne Palestina som stat på et tidspunkt hvor en anerkjennelse kan skape framgang i fredsprosessen. Det vil det ikke nå, når krigen raser. \n\nAkkurat nå er det viktigste å få på plass en umiddelbar våpenstillstand og sørge for at livsnødvendige forsyninger kommer inn i Gaza.

Arbeiderpartiet
2023-11-06 14:12:44

Du lærer bedre når du er konsentrert📚\n\nVi vil innføre en tydelig anbefaling til skolene om å være mobilfrie. Forskning og tilbakemeldinger fra skolene viser at en skole uten mobil kan være et bidrag til økt oppmerksomhet, bedre læring og mindre mobbing. #politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2023-10-30 15:34:46

Ødeleggelsene på Gaza-stripen er enorme og spesielt for barna er situasjonen dypt traumatisk. Det som haster mest nå er å få et opphold i krigen for å hjelpe de som er rammet. Norge ber om umiddelbar våpenstillstand. Les @jonasgahrs innlegg om krigføringen på Gaza-stripen her.

Arbeiderpartiet
2023-10-29 11:41:30

Vi skal bidra til trygge rammer rundt utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge. Derfor setter vi blant annet av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi. Forskningsmilliarden vil bidra til innsikt, mer kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Arbeiderpartiet
2023-10-24 15:20:18

I Grünerhallen får alle som vil fra 1.-4. klasse prøve seg på isen. Aktivitetstilbudet Håkkihoder, som ikke stiller krav til økonomi og foreldreinnsats, sørger for utstyr og skøytetrening. Et flott eksempel på hvordan skolen og idrettslaget har funnet hverandre.\n\nVi vil lytte til behovene idretten har og tilrettelegge bedre. Det er den beste måten å få barn og ungdom inn i aktivitet hvor økonomi ikke skal være et hinder.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...