Beta
Søket ga 647 treff.
Arbeiderpartiet
2023-03-29 20:01:00

I dag lyste vi ut de aller første prosjektområdene for havvind i Norge. Målet er å produsere like mye kraft fra denne industrien, mot 2040, som vi i dag produserer fra vannkraften vår. \n\nDette er starten på en ny industri🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-28 09:03:12

🌹Vertskommunene kommer bedre ut. Halvparten av inntektene skal tilfalle kommunesektoren. \n\n🌹Den effektive skattesatsen reduseres fra 40 til 35 prosent.\n\n🌹Bunnfradraget økes til 70 millioner kroner slik at bare selskaper med store overskudd betaler grunnrenteskatt.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-27 21:34:40

Vi gjennomfører en aktiv næringspolitikk som sikrer nye investeringer og flere lønnsomme arbeidsplasser, samtidig som vi kutter klimagassutslipp og utvikler morgendagens økonomi🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-27 14:21:46

Mange unngår å gå til tannlegen fordi det er for dyrt. Derfor setter vi nå i gang et tannhelsetilbud der alle mellom 19 og 24 år får 75 % rabatt🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-16 08:54:55

Vi har store utfordringer foran oss. Frem mot 2030 skal vi skape flere jobber, kutte utslippene med 55 prosent, få opp de grønne investeringene og øke fastlandseksporten.\n\nMed trygg økonomisk styring, forutsigbare rammevilkår og en aktiv næringspolitikk, legger vi grunnlaget for at næringslivet kan øke verdiskapingen i hele landet.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-15 12:47:28

Vi reduserer billettprisene og styrker rutetilbudet på flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT-rutene. Det vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge. 🛫\n\nDe regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Luftfarten er avgjørende for å sikre befolkningen i hele landet tilgang til helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester, effektive arbeidsreiser, privatreiser, muligheter for utvikling av reiselivsnæringen, og frakt av post og tidskritiske varer.\n\nBillettprisene på FOT-rutene blir i dag regulert gjennom maksimalt tillatte billettpriser, full fleksibel en vei. Disse blir halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge...

Arbeiderpartiet
2023-03-14 14:49:31

14. mars er barnehagedagen! 🧒🏻👧🏽\n\nVi vil ha flere barnehagelærere, og skal fortsette jobben med å holde barnehageprisene nede.\n\nVi har redusert maksprisen i barnehage, slik at familier sparer 3465 kroner årlig sammenlignet med høyreregjeringens budsjettforslag. Og, vi har innført gratis barnehage fra hvert tredje barn og gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark.\n\nI vår nye barnehagestrategi vil vi:\n· at minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere (mot 44 i dag) og minst 25 prosent er fagarbeidere innen 2030\n· holde barnehageprisen lav\n· sikre at pengene som brukes på barnehage går til barna\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-14 11:14:09

Vi styrker fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin. 👨‍⚕️👩‍⚕️\n\nI dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov. Nå innfører vi en ny måte å beregne tilskuddet på. Pasienttilpasset basistilskudd betyr at tilskuddet som følger med hver pasient avhenger av den enkeltes behov. Omleggingen vil gi legene et likeverdig utgangspunkt for å tilby likeverdige helsetjenester. Legen får mer penger for pasienter med større behov. Det betyr at de kan sette av mer tid til oppfølging av pasientene som...

Arbeiderpartiet
2023-03-10 15:28:21

Vi må skape for å kunne dele! \n\nEt vekstkraftig privat næringsliv som går med overskudd bidrar til å finansiere velferdsstaten vår🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-08 07:06:24

8. mars er en dag for å markere seirene kvinnebevegelsen har oppnådd, og hylle de som har gått foran, men også for å rette oppmerksomheten mot de kampene som fortsatt må kjempes. Likestilling kommer ikke av seg selv. God 8. mars! 💪🌹

Arbeiderpartiet
2023-02-24 18:28:40

Vi skal stille opp for Ukraina så lenge det er nødvendig. Deres kamp er vår kamp🌻 🇺🇦

Arbeiderpartiet
2023-02-22 14:35:08

Vi vil flere skal kunne bli en syngende barnehage – eller skole – eller kommune – og bidra til at flere får tilgang til gode musikk- og sangopplevelser. 🌹\n\nVi vil styrke Krafttak for sang med 3 millioner kroner denne våren og håper det vil bety at enda flere barn får glede av enda mer sang. \n\nTakk til dere i @krafttakforsang - for at dere gir så mange så mye sangglede!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-20 11:50:25

Fellesskapet vil fremover ta en større del av folks strømregninger. Blant annet skal du få dekket 90 prosent av strømpriser som overstiger 70 øre per kilowattime, ikke bare om vinteren som i dag – men hele året. 🔌🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-17 10:31:29

Vi gjør nå en god støtteordning enda bedre. Her er noen av endringene🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-16 16:10:04

Raymond Johansen er klar for fire nye år! Her møter og lytter han til velgere i byen, og snakker om kampen mot ungt utenforskap, en bedre eldreomsorg og rettferdig klima- og miljøpolitikk. Dette er viktige saker både for Oslo og for resten av landet🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-15 19:21:09

I en tid med høye og svingende strømpriser, gjør vi nå en god ordning mer forutsigbar og enda mer treffsikker🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-13 15:07:27

Det er avgjørende at sykehusene våre kan gi alle forsvarlig og trygg behandling når de trenger det. Derfor styrker vi nå sykehusene med en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-05 18:07:34

I fjor høst innførte vi 12 timer gratis SFO i uken for 1. klasse. Fra august vil dette også gjelde 2. klasse! Lommeboka skal ikke hindre barn fra å bli inkludert i lek, læring, idrett, kultur og sosialt fellesskap etter skoletid. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-03 19:26:52

Vi styrker norsk forsvarsevne og nasjonal beredskap. 54 stridsvogner av typen Leopard 2 har stor betydning for Forsvaret og er en betydelig styrking av Hæren. I dagens sikkerhetssituasjon blir tett forsvarssamarbeid i Europa stadig viktigere. Med kjøp av tyske stridsvogner sikrer vi at Norge har samme type stridsvogner som våre nordiske naboer og nære allierte.  \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-02 15:16:56

Folk skal ha trygge og gode helsetjenester også om fem, ti og tjue år. Men vi trenger flere fagarbeidere og mer heltidsarbeid, og vi må gjøre samarbeidet og samhandlingen mellom fastlegene, kommunehelsetjenesten og sykehusene bedre. 🌹\n\nHelsepersonellkommisjonen ble satt ned av Ap/Sp-regjeringen i desember 2021 for å foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet. Rapporten ble lagt fram i dag. \n \n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...