Beta
Søket ga 1879 treff.
Siv Jensen
2021-09-01 21:46:49

Dagens fangst i kjøkkenhagen. Brukte rødbetene og kokte en russisk/ukrainsk bortsj - rødbetesuppe. Veldig godt bare prøv 😎

Siv Jensen
2021-08-31 07:31:00

Du skal ikke straffes for å trenge bilen. Mens sosialistene vil gjøre det vanskeligere og dyrere for deg som er avhengig av bilen for å komme deg på jobb eller levere i barnehage og skole, vil FrP ha bedre veier og lavere bilavgifter. Stopp Rødt, SV og MDG – Stem FrP🍎

Siv Jensen
2021-07-31 11:00:05

For FrP er bilen et hjelpemiddel i hverdagen, ikke et problem. Derfor er det uaktuelt for oss å støtte et forbud mot bensin- og dieselbiler. Er du enig i at Norge fortsatt trenger bilen?

Siv Jensen
2021-07-30 08:00:00

Eiendomsskatt er en urettferdig dobbeltbeskatning som straffer dem som har minst aller hardest. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor vil FrP fjerne eiendomsskatten. Hva mener du?

Siv Jensen
2021-07-29 08:00:00

Norge er avhengig av en integreringspolitikk som setter tydelige krav til den enkelte om å lære seg norsk og komme seg i jobb. Les mer om vår politikk her:

Siv Jensen
2021-07-28 08:00:00

Fremskrittspartiet jobber for å styrke pensjonistenes økonomi. Les mer om vår politikk her: https://www.frp.no/nyheter/pensjonsranet-ma-stoppe

Siv Jensen
2021-07-27 08:00:00

Vi skal ha gode veier slik at du kommer deg raskt og trygt frem dit du skal. FrP vil bygge mer vei og ta vare på dem vi allerede har. Bra?

Siv Jensen
2021-07-26 08:00:01

Eldre skal ha en hverdag preget av valgfrihet, trygghet og god omsorg. Les mer om FrPs politikk her: https://www.frp.no/var-politikk/helse-og-omsorg/eldreomsorg

Siv Jensen
2021-07-25 11:00:00

Fremskrittspartiet vil bygge mer vei, raskere og billigere, samtidig som vi tar vare på veiene vi allerede har. Hva mener du?

Siv Jensen
2021-07-24 11:00:00

Har du lyst til å bidra til en enklere hverdag for folk flest? Bli med på laget! Meld deg inn i FrP i dag 😀

Siv Jensen
2021-07-23 08:00:01

FrP vil ha lavere avgifter slik at du får beholde mer av pengene du tjener og får større frihet i hverdagen. Er du enig?

Siv Jensen
2021-07-20 08:00:00

Du skal få behandling når du trenger det. Det har Norge råd til. Er du enig?

Siv Jensen
2021-07-19 08:00:01

Eldre skal ha valgfrihet, trygghet og god omsorg i hverdagen. Les mer om hva FrP mener her:

Siv Jensen
2021-07-18 11:00:01

FrP vil begrense innvandringen til Norge, og øke innsatsen i trygge nærområder. På den måten kan vi hjelpe dem som trenger det aller mest. Er du enig?

Siv Jensen
2021-07-17 11:00:00

Når du blir syk, skal du få hjelp. Du skal ikke behøve å reise ut av landet for å bli frisk. Norge har råd til å hjelpe folk. Les mer om hva vi mener her:

Siv Jensen
2021-07-16 08:00:00

Er du enig med FrP? Meld deg inn i dag! Les mer om hva det betyr å bli med på laget her: https://www.frp.no/bli-med-i-kampen-for-en-enklere-hverdag

Siv Jensen
2021-07-15 08:00:00

FrP vil ha en klimapolitikk som fungerer i stedet for symbolpolitikk som straffer folk i hverdagen. Vi vil føre en klima- og miljøpolitikk som kutter utslipp, tar hensyn til norsk industri og øker verdiskapingen i Norge. Hva mener du?

Siv Jensen
2021-07-14 08:00:01

FrP vil gi folk og bedrifter en enklere hverdag. Derfor vil vi redusere skatter og avgifter. Er du enig?

Siv Jensen
2021-07-13 08:00:00

FrP vil styrke tilbudet innen psykisk helse. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å lykkes med dette arbeidet, og enkeltindivider må bli sett og lyttet til. Les mer om hva vi mener her:

Siv Jensen
2021-07-12 08:00:01

Dagens asylsystem er ikke bærekraftig. FrP vil innføre en ny modell som hjelper dem som trenger det mest. Les mer her: https://www.frp.no/var-politikk/innvandring-og-integrering/asylordningen

Laster...
Laster...