Person / Aktør:
Siv Jensen
Siv Jensen
Parti: FRP

Innlegg:
Eldre skal ha en hverdag preget av valgfrihet, trygghet og god omsorg. Les mer om FrPs politikk her: https://www.frp.no/var-politikk/helse-og-omsorg/eldreomsorg

Postet:
2021-07-26 08:00:01

Delt innhold:
FrPs eldreomsorg