Person / Aktør:
Siv Jensen
Siv Jensen
Parti: FRP

Innlegg:
FrP vil styrke tilbudet innen psykisk helse. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å lykkes med dette arbeidet, og enkeltindivider må bli sett og lyttet til. Les mer om hva vi mener her:

Postet:
2021-07-13 08:00:00

Delt innhold:
Psykisk helse
Fremskrittspartiet mener tilbudet innen psykisk helse må styrkes. Forebygging og tidlig innsats svært viktig for å lykkes med arbeidet med psykisk helse, og enkeltindivider må bli sett og lyttet til. Derfor er økte bevilgninger innenfor dette feltet nødvendig.