Beta
Søket ga 8964 treff.

🇵🇸 I dag markerer vi FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk.\n\n✍️ For et par uker siden gikk SV og Rødt sammen med tre krav til regjeringen om å legge press på Israel i den uutholdelige situasjonen på Gaza og Vestbredden. \n\n👎 Ett av de var en formell anerkjennelse av Palestina. Det takket AP og regjeringen nei til, men la fram et annet forslag som låt som følger:\n\n«Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»...

💔 I dag er det 81 år siden det tyske skipet DS Donau seilte ut fra kai i Oslo 26. november 1942, med 532 norske jøder om bord. \n\nKun ni av dem kom tilbake i live.\n\n🇳🇴 Det skulle ta lang tid etter krigen før Norge tok et oppgjør med det hatet, fascismen og antisemittismen som gjorde denne grusomme delen av historien mulig. \n\nNår vi snakker om å aldri glemme, så er det for å hindre lignende tragedier å hende på nytt. Og det er like aktuelt nå, som da. Antisemittisme, fremmedfrykt og rasisme mot andre etniske og religiøse minoriteter vokser...

🇺🇳 I dag markerer vi FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\n👱🏻‍♀️👩🏽‍🦱🧕🙍🏻‍♀️ Kjønnsbasert vold er ett av de mest utbredte og systematiske menneskerettighetsbruddene i verden, og et globalt folkehelseproblem – med destruktive ringvirkninger på tvers av samfunn.\n\n❤️‍🩹 Rundt nyttårsskiftet kom det statistikk som viste at svimlende 1/5 av norske kvinner opplever en voldtekt i løpet av livet. Vi trenger en samtykkelov og en større satsning på forebyggende arbeid NÅ!\n\n❤️‍🩹 Forrige onsdag ble det kjent at antallet kvinner og jenter som ble drept globalt i 2022 var det høyeste antallet på 20 år.\n\n👮 SV ønsker mer ressurser til politiet...

🩸Folk i nord blør ikke saktere. Når en arbeidsgruppe nå foreslår å legge ned akuttkirurgiske tilbud flere steder i Helse Nord, så har det betydning for en hel landsdel. For folk som trenger å vite at de blir tatt vare på når det verste skjer. For sykehus redder liv.\n\n🤰🏼Hør SVs nestleder, Marian Hussein i samtale med SVs stortingsrepresentant fra Lofoten, Mona Lill Fagerås om hva sykehuset i Lofoten har betydd for henne da hennes sønn måtte tas med hastekeisersnitt. \n\n🏥Om akuttkirurgien i Gravdal - og andre steder i Helse Nord - skal legges ned eller ikke, er opp til Helse...

Kirsti Bergstø holder tale på landsstyremøte

🧑‍🎓❤️ SV er nest størst blant studentene!\n\n🤝 Vi kjemper for en bedre studiehverdag for alle. I fjor fikk vi kjempa gjennom den største økningen av studiestøtten på 15 år. I år håper vi på å få gjennom enda mer!\n\n📕 Her er noen av studentsatsningene i SVs alternative budsjett for 2024:\n\n📍 Øke studiestøtten med 20 %\n📍 Studentombud fagskolestudenter \n📍 Psykisk helse og velferdstilbud for studenter \n📍 Reversere avvikling av NORPART \n📍 Reversere skolepenger for internasjonale studenter \n📍 Halv pris for studentbilletter på tog \n📍 75 % rabatt på tannhelse for 25- og 26-åringer\n\n🚩 Alle skal ha like muligheter til høyere utdanning!

❤️‍🩹🇵🇸 Endelig en pause fra marerittet.\n\nI dag ble det klart at IDF og Hamas inngår en firedagers våpenhvile. Dette betyr en sårt etterlengtet tilgang på vann, mat, medisiner og søvn uavbrutt av kontinuerlige bombeangrep. Med andre ord helt elementære ting for et hvert menneskeliv. \n\nDet er vanskelig å forestille seg hvor tørste og trøtte 2,3 millioner mennesker nå er, etter sju uker uten vann, og netter fylt av intens bombing. \n\nDet er også gledelig å høre at 50 gisler og 150 politiske fanger slippes løs.\n\nMen: fire dager er ikke i nærheten av å være nok.\n\n🕊️✊ Stopp krigen nå!

🌎 Temaet Torgeir Knag Fylkesnes tok opp ovenfor næringsministeren i dagens spørretime var et stort et. Nemlig det grønne skiftet.\n\n🛢️ Norge står ovenfor to store utfordringer: Vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn, og vi skal kutte ut oljeavhengigheten fullstendig. \n\n🏗️ Historisk har en aktiv næringspolitikk vært avgjørende for å få Norge trygt gjennom omstillinger tidligere. \n\n👷 Men det er ikke bare utfordringer. Det er også muligheter! Vi har massevis av sterk og kompetanserik arbeidskraft, i tillegg til sterk kapital. Vi må ta i bruk den eksisterende infrastrukturen i næringslivet, og vri den over i en grønn retning. \n\n💚 SV...

✊🕊️ Legg press på Netanyahu! \n\n✍️ SV har fremmet et forslag i Stortinget om harde økonomiske sanksjoner mot Israel. \n\n🇮🇱 Det vi ser nå er pågående krigsforbrytelser og et Israel som ikke retter seg etter vedtak og resolusjoner. Derfor mener vi det er på tide å sette makt bak kravene\n\n📍 Arbeiderpartiet er tydelig på at Israel bryter folkeretten, men vil (i likhet med FrP) ikke stille seg bak forslaget om sanksjoner. \n\n🚩 Det vil derimot datterpartiet deres – AUF.\n\n🤨 Er Arbeiderpartiet mest enige med FrP, eller med SV og deres eget ungdomsparti?

✊ Det er på tide å sette makt bak kravene og innføre internasjonale sanksjoner mot Israel! Det var budskapet fra SVs nestleder Marian Hussein på politisk kvarter i morges. \n\nVi vil: \n\n🚫Stoppe handel som bidrar til det israelske regimets inntekter\n🚫Fryse de personlige formuene til personer som har ansvar for krigsforbrytelser\n🚫Internasjonal våpenembargo \n🚫stoppe eksport av våpen produsert av norske selskaper I usa til Israel\n🚫Fryse frihandelsavtalen med Israel\n\nVåpenhvile nå! 🕊️🇵🇸

☁️ Kvinner sliter mer med angst og depresjon, om vi skal tro statistikken. \n\nEller – viser statistikken egentlig et helsevesen som ikke klarer å fange opp gutta som sliter? \n\n🤐 Den tradisjonelt maskuline mannen trenger en god klem: Vi vet menn tradisjonelt har hatt lite rom for å snakke ut om psykisk helse. \n\n❤️‍🩹 Dette gjør dem svært sårbare i møte med psykisk uhelse. \n\nTre ganger så mange menn som kvinner tar sitt eget liv.\n\nDobbelt så mange menn er alkoholmisbrukere.\n\nDe aller fleste spillavhengige er menn.\n\nMen færre menn enn kvinner søker hjelp. \n\n🔎 Vi må se på systemet og tjenestene, og...

🌍❤️ Internasjonal solidaritet er en prioritering i forhandlingene om neste års statsbudsjett.\n\n📍 Den ekstreme fattigdommen øker globalt og klimaendringer skaper mer ekstremvær som igjen ødelegger avlinger via gjentatt tørke og flom. Ifølge FN har de humanitære behovene økt dramatisk det siste året. \n\n📍 Likevel kutter mange rike land støtten til det globale sør. Da er det ekstra viktig at Norge, som har store inntekter fra salg av olje og gass, opprettholder målet om minst 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand.\n\n⛑️ SV viderefører den ekstra oljepengebruken på 5 mrd. som Stortinget vedtok i år til utviklingsland spesielt rammet av Ukrainakrigens konsekvenser....

🇵🇸 Vi skal ikke late som at vi er fornøyd, men folket skal vite at de har blitt hørt!\n\nSelv om vi dessverre ikke fikk flertall for å anerkjenne Palestina som egen stat nå, så er det et steg i riktig retning at Stortinget slår fast at dette er noe vi ønsker prinsipielt. \n\n📢 At regjeringen har flyttet på seg er et tegn på at den sterke folkelige mobiliseringen for solidaritet med sivile i Gaza og Palestina fungerer. Ropene fra aktivistene har gått rett igjennom veggene på Stortinget. \n\n❤️ Kampen fortsetter!

🙋🏻‍♀️ I dag markerer vi likelønnsdagen. \n\n🤷🏽‍♀️ Kvinners gjennomsnittslønn per årsverk er 87,6 prosent av menns. I prinsippet betyr dette at kvinner, fra og med i dag, jobber gratis året ut. \n\n🙍🏼‍♀️ Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men arbeidslivet er sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og...

🍰 I dag var Miljøstiftelsen Zero, Norsk \nHydrogendrevne og Rederiforbundet på besøk for å feire hydrogensatsingen i vårt alternative budsjett.\n\n💡 De kunne fortelle om hvor avgjørende det er å komme med starthjelp for å bygge en norsk hydrogenproduksjon og teknologi slik at vi når Norges klimamål i 2030, og samtidig skaffer nye eksportinntekter og omstilling av norsk økonomi til oljen tar slutt.

⏰ Vi har nesten ikke tid igjen hvis vi skal nå klimamålene. \n\nVi må få satt i gang klimatiltakene som omstiller økonomien og kutter klimagassutslipp. Derfor trenger Norge en troverdig klimaplan. \n\n📗 Regjeringen har lagt fram en såkalt “grønn bok”. Det er bra, men det er likevel en lang vei å gå. Vi trenger et statsbudsjett som viser effekten av klimatiltak, slik at vi kan vite hvordan felleskapets midler når målene sine. \n\n✍️ Det har heldigvis SV førget for i vårt alternative budsjett som du kan lese på SV.no\n\n💚 Nå er forhandlingene i gang, og vi vil prioritere å få...

«Israels angrep mot sykehus på Gazastripen er krigsforbrytelser og må etterforskes, sier SV-leder Kirsti Bergstø.»\n\n

– Studentene kan ikke være avhengig av å ha mamma og pappa som kan vipse 5000 kroner i måneden for å dekke halve husleia. Da har vi ikke lik rett til utdanning i Norge, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold Stortingsrepresentant i SV til NTB. \n\n🧑‍🎓 Nå vil partiet stille opp for studentene. \n\n❤️ I sitt alternative statsbudsjett, som legges fram torsdag, foreslår SV å øke studiestøtten med 20 prosent fra 1. august neste år. \n\nDet betyr at den økes fra 137.907 kroner til 166.079 kroner i året, altså med 2561 kroner i måneden. \n\n🗞️ Les mer på TV2:

SV
2023-11-09 13:43:57

🤝 I dag har vi presentert vårt alternative statsbudsjett for 2024. Dette blir vårt utgangspunkt i forhandlinger med regjeringen, og du kan sjekke det ut her:\n\nhttps://t.co/HlyxCfJLPt

Laster...
Laster...