Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
👎 Norges Bank overrasker med julegaven ingen ønsket seg.

Postet:
2023-12-14 15:41:11

Delt innhold:
Dette er virkelig en renteøkning for mye fra Norges Bank. Nå sliter allerede mange økonomisk og da vil økninga treffe folk flest og økonomien hardt. \n\nHøyere rente vil gi flere arbeidsledige. Nå må Vedum understreke overfor Norges bank at hensynet til sysselsetting må sidestilles inflasjonsmålet. Det er åpenbart ikke sånn idag!\n\nNorges Bank trekker fram bekymring for lønnsvekst i begrunnelsen sin. Vi har hatt reallønnsnedgang i Norge de siste årene og forskjellene øker- nå må lønningene opp uten straff med økte renter!