Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🇺🇦 Støtten til frihet og demokrati må fortsette!\n\n📍 I dag er Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Norge for å møte Stortinget. Han har stått stødig som leder i kampen mot en brutal angrepskrig, invasjon og okkupasjon. Samtidig har vesten forøvrig stått samlet i sin støtte til Ukraina, både økonomisk og militært. \n\n🗓️ Men to år har gått og bildet endrer seg. I flere og flere land vokser det fram en motvilje til den økonomiske støtten. \n\n«Begynner det ikke å koste litt mye?»\n\n👎 I Nederland, som har vært en av Ukrainas største støttespillere, fikk nettopp den ytterliggående høyrepolitikeren Geert Wilders størst oppslutning. Han ønsker å stanse våpenstøtte til Ukraina fullstendig. \n\nLignende tendenser kan sees i flere land, også USA, hvor republikanerne er lei prislappen på å støtte et demokrati i krig. Likevel er Norges støtte til Ukraina sterk og tydelig, slik den burde være, og det er bra. På starten av året ble det bred politisk enighet om Nansen-programmet: Et femårig støtteprogram på 75 milliarder kroner.\n\n❤️✊ SV støtter helhjertet det ukrainske folk sin kamp og kommer til å fortsette støtten gjennom Nansen-programmet.

Postet:
2023-12-13 18:07:57

Delt innhold:
🇺🇦 Støtten til frihet og demokrati må fortsette!\n\n📍 I dag er Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Norge for å møte Stortinget. Han har stått stødig som leder i kampen mot en brutal angrepskrig, invasjon og okkupasjon. Samtidig har vesten forøvrig stått samlet i sin støtte til Ukraina, både økonomisk og militært. \n\n🗓️ Men to år har gått og bildet endrer seg. I flere og flere land vokser det fram en motvilje til den økonomiske støtten. \n\n«Begynner det ikke å koste litt mye?»\n\n👎 I Nederland, som har vært en av Ukrainas største støttespillere, fikk nettopp den ytterliggående høyrepolitikeren Geert Wilders størst oppslutning. Han ønsker å stanse våpenstøtte til Ukraina fullstendig. \n\nLignende tendenser kan sees i flere land, også USA, hvor republikanerne er lei prislappen på å støtte et demokrati i krig. Likevel er Norges støtte til Ukraina sterk og tydelig, slik den burde være, og det er bra. På starten av året ble det bred politisk enighet om Nansen-programmet: Et femårig støtteprogram på 75 milliarder kroner.\n\n❤️✊ SV støtter helhjertet det ukrainske folk sin kamp og kommer til å fortsette støtten gjennom Nansen-programmet.