Beta
Søket ga 180 treff

Mange er opptatt av klimautfordringen. Også olje- og gassnæringen. I dag var tillitsvalgte, arbeidsgivere og politikere samlet på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger for å diskutere næringens fremtid, deriblant olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

#Nyeoljefelt satt i produksjon: ODA. Produksjonsstart: 16.03.2019 Oda ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen og ble funnet I 2011. Utbyggingsløsningen er en havbunnsramme med to produksjonsbrønner knyttet til Ula. Oljen bli eksportert til Ekofisk og videre inn i Norpipe til Teesside-terminalen i England. Plan for utbygging og drift (PUD) for Oda ble godkjent i 2017. Operatør på Oda er Spirit Energy = 📸 Reservene ligger på om lag 5,3 millioner Sm3 oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje. Totale investeringer for Oda-utbyggingene er på om lag 5,3 mrd. kroner.

Ukas kraftverk: Kjela (Vinje kommune) Kraftverket ble satt i drift i 1979 og er en del av den omfattende Tokke-Vinje-utbyggingen. Kraftverket får driftsvannet fra Førsvatn, som er inntak og reguleringsmagasin. Fallhøyden er 185 meter. Kraftverket har også flere magasiner som kan overføre vann til Førsvatn, henholdsvis Langesæ, Bordalsvatn, Kjelavatn og Ståvatn. Kjela har en effekt på 60 megawatt (MW) og en årsproduksjon på 218 gigawattimer (GWh). Eier er Statkraft.

«Det er tydelige forventninger om en rask omlegging til fornybar energi. Samtidig er realiteten at fossile energikilder fortsatt står for 80 prosent av energiproduksjonen.» Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg kommenterer den siste #worldeenergyoutlook fra International Energy Agency (IEA) om fremtidsscenarier for den globale energiutviklingen⬇️

Produksjonsstart for Tor II-feltet i Nordsjøen forventes i siste del av 2020! 👏 — Gjennom aktiv innsats fra oljeselskapene og teknologiske framskritt vil Tor II skape nye arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Les mer her⬇️ 📸 ConocoPhillips

Mye spennende på teknologifronten i petroleumsindustrien! Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk møte en rekke teknologileverandører på OG21-forum 2019, som var samlet for å diskutere hvordan man kan sikre norsk sokkels konkurransekraft i årene som kommer. Statsråden fikk også dele ut pris til årets Technology Champion for 2019! Gratulerer til Equinor og Aker BP ASA👏

Ukas kraftverk: Mofjell (Rana kommune) Mofjell minikraftverk ligger i lia ovenfor Rana kraftverk Nordland. Kraftverket ble satt i drift i august 2011 og utnytter fallet i Rana kommunes drikkevannsforsyning, som tas fra tilløpstunnelen til Rana kraftverk. Det utnytter en fallhøyde på om lag 300 meter. Aggregatet er utstyrt med en Pelton-turbin med installert effekt på 0,6 megawatt (MW). Kraftverket har en årlig produksjon på 2,6 gigawattimer (GWh) avhengig av forbruket i drikkevannsforsyningen i Mo i Rana. Eier er Statkraft.

Er du interessert i energispørsmål og ønsker å jobbe med analyser av internasjonale marknader for Norges viktigste eksportvarer? I Olje- og gassavdelinga/Seksjon for markedsanalyse tilbyr vi nå en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver!

Gratulerer til Norsk Oljemuseum med nytt museumsmagasin i Dusavik! Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok på åpningen i går - og hadde med seg en liten presang som skal få plass på museet.

Olje- og energidepartementet (Norge) er representert på Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes i dag og i morgen med statssekretærene Liv Lønnum og Rikard Knutsen. Programmet deres ser følgende ut: Onsdag 6. november: ✔️Kl 14:45 - 15:45: Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr? Torsdag 7. november: ✔️Kl 10:10 - 11:25: De neste karbonfangst og - lagringsprosjektene. ✔️Kl 12:15 - 13:30: Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

NY SERIE: Nye oljefelt satt i produksjon. - første ut er Aasta Hansteen (Norskehavet). Produksjonsstart 16.12.2018, og for første gang i historien ble det levert gass til Europa fra nord for Polarsirkelen! Aasta Hansteen ble funnet i 1997. Feltet er bygd ut med en flytende innretning med et vertikalt sylindrisk skrog, som er forankret til havbunnen. Utbyggingen omfatter også to bunnrammer med fire brønnslisser hver og to havbunnsrammer med en slisse hver (satellitter). Gass fra Aasta Hansteen transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen i Møre og Romsdal. Lettolje lastet på tankskip og fraktes til markedet. Plan for utbygging og drift (PUD)...

Ukas kraftverk er det opprustede Nye Verma (vann)kraftverk i Rauma Kommune i Møre og Romsdal - som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg åpnet fredag. Verma Kraftstasjon ble satt i drift i 1949 og utnytter fallet i Vermåa. Nå har "Gamla" blitt pensjonert, og med Nye Verma Kraftverk er vannstanden i inntaksmagasinet hevet med 5 meter. Både vannveien og kraftstasjonen er lagt i fjell. Nye Verma kraftverk gir en produksjonsøkning på om lag 37 GWh. Vi gratulerer Rauma Energi AS og samarbeidspartnere!

Er du interessert i energispørsmål og kunne tenke deg å jobbe med analyser av Norges viktigste og mest verdiskapende sektor? I Olje- og gassavdelingen ved Seksjon for analyse og infrastruktur tilbyr vi nå en fast stilling som byr på analytisk krevende og samfunnsengasjerende oppgaver knyttet til petroleums- og energisektoren. Nyutdannede oppfordres til å søke! ⬇️

Statssekretær Liv Lønnum har denne uken deltatt på Offshore Technology Conference (OTC) i Rio de Janeiro, hvor hun har møtt en rekke norske energiselskaper som er basert i landet. I likhet med Norge er Brasil en stor produsent av olje og gass - og landet er blitt ett av de viktigste markedene for den norske leverandørindustrien🇳🇴 Les mer om besøket her⬇️

Havvind er nytt i norsk farvann. Mange fiskere er bekymret for hvordan det vil påvirke dem. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var i dag til stede på Norges Fiskarlags landsmøte i Trondheim, både for å høre hva fiskerne har å si, og for å fortelle om regjeringens havvindpolitikk.

Hele 10 felt får kraft fra land i området rundt Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det feiret både Equinor, Lundin Norway og Kjell-Børge Freiberg i departementet i dag. Løsningen betyr at man sparer hele 1,2 millioner tonn CO2 hvert år! Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/10-felt-far-kraft-fra-land-i-omradet-rundt-sverdrup/id2675382/

Gratulerer med dagen Ekofisk!

Ukas kraftverk: Fossan (Tydal kommune) Fossan kraftverk ligger i Neavassdraget i Sør-Trøndelag. Kraftverket utnytter fallet på 40 meter fra Håen til Sellisjøen og regulerer elva Tya. Årsproduksjon er 13 gigawattimer (GWh), og installert effekt er 2,6 megawatt (MW). Kraftverket startet produksjonen i 2000 og regnes som et småkraftverk.

Tilbake der lykkeland startet. Denne høsten er det 50 år siden amerikanske ConocoPhillips oppdaget det første oljefeltet i drift på norsk sokkel: Ekofisk. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøkte i dag feltet i Nordsjøen, som har skapt verdier for ca. 2 500 milliarder kr – og sysselsetter folk fra 240 av alle landets kommuner i dag. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/markerte-50-ar-siden-ekofisk-og-starten-pa-oljeeventyret/id2675049/

London calling! Statssekretær Liv Lønnum deltok på Bloomberg NEF Summit 2019. Her snakket hun om Norges fornybare kraftproduksjon, arbeidet med CCS og hvordan norsk gass spiller en viktig rolle i den europeiske energiomstillingen. Det ble også tid til en prat med Storbritannias energiminister Kwasi Kwarteng.

Laster...
Laster...