Beta
Søket ga 254 treff

Tina Bru deltok mandag i et ministermøte om utviklingen av havvind i Nordsjøen og Irskesjøen. Ministrene var enige om viktigheten av samarbeid og drøftet finansiering, arealplanlegging og nettutvikling. De ga også innspill til EU-kommisjonens varslede strategier om hydrogen, integrasjon av energisystemene og havenergi. Tina Bru løftet blant annet frem Hywind Tampen-prosjektet, beslutningen om å åpne områder for havenergi på norsk sokkel, regelverksutvikling, Norges erfaring med sameksistens mellom havnæringene og regjeringens hydrogenstrategi. Ministrene samlet seg om en felles uttalelse fra møtet, som du kan lese ved å klikke på lenken under 👇 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/nsec-joint-statement.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Hvor kommer strømmen vår fra? Hovedsakelig fra fornybare kilder, viser det seg! Les mer her👇

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdien-av-sdoe-er-beregnet-til-1044-milliarder-kroner/id2721546/

PRESSEINVITASJON: I morgen legger olje- og energiminister Tina Bru frem stortingsmeldingen om vindkraft på land sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Pressekonferansen vil også strømmes på departementets Facebook-side fra kl 11.30⬇️

Endret utbyggingsplan for Sleipner-feltet ble i dag overlevert fra operatør Equinor til statsråd Tina Bru. Et viktig skritt videre i å få koblet feltet til kraftsystemet på land og dermed redusere utslippene av CO2. Les mer 📃👇

Olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lanserte i går regjeringens hydrogenstrategi. Hva betyr det? 📃 Les mer: https://bit.ly/308QNfw

Olje- og energidepartementet (Norge) sitt framsidebilete

Styrker satsing på havvind, flom- og skredsikring, NORWEP og hydrogen i energisektoren. Les mer om de økte tilskuddene i regjeringens grønne tiltakspakke ⬇️#grønnomstilling ✅Havvind: bit.ly/2XKnOM8 ✅Flom- og skredsikring: bit.ly/3gzlaS9 ✅NORWEP: bit.ly/3cdKvxB ✅Hydrogen: bit.ly/2TRDn3z

Hva er statusen for elektrifiseringen av Norge? Tina Bru mottok i dag #Fornybarometeret 2020 fra Energi Norge, og talte formelt til kraftbransjen for første gang som statsråd. 💻Les kommentaren hun holdt på webinaret her: bit.ly/2LY5Ccv

Flytt verdisaker opp fra kjeller og garasje.

Statens netto kontantstrøm fra sokkelen er i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått til 98 milliarder kroner sammenliknet med nasjonalbudsjettet. Les mer ⬇️

Regjeringen starter en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Les mer ⬇️

Som følge av koronasituasjonen bevilges det over 100 mill. kr mer til nye og eksisterende prosjekter innen petroleumsforskning via Norges forskningsråd ⬇️ #KoronaNorge

«Hywind Tampen kan bli starten på et nytt havvindeventyr for norsk industri. Vi må skaffe oss flere bein å stå på – og da er blant annet omstilling til et voksende havvindmarked viktig.» Les olje- og energiminister Tina Bru sitt innlegg om havvind i Aftenbladet 📰⬇️

Gratulerer med dagen! Hør olje- og energiminister Tina Bru sin poetiske tale til energiarbeiderne i anledning 1. mai.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om omstillingsstøtte til oljenæringen.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om omstillingsstøtte til oljenæringen.

📃 PRESSEMELDING: Norge kutter i oljeproduksjonen. Kuttet vil omfatte oljefelt på norsk sokkel og fordeles rettferdig på felt og dermed selskaper. Gassfelt er unntatt. Les mer 🖊⬇️

Olje- og energiminister Tina Bru deltok fredag på et ekstraordinært energiministermøte i regi av G20-landene. Klikk på lenken under for å lese hva hun sier om møtet👇 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bru-deltok-pa-g20-mote/id2697295/

Ukas kraftverk: Båtsvatn Kraftverk ligger inne i fjellet ved Kobbvatnet i Narvik kommune. Kraftverket ble satt i drift i 1977 og utnytter fallet fra magasinene Øvre Kjørisvatnet og Gautelisvatnet. Største fallhøyde er 214 meter. Vannressursene utnyttes også i Skjomen kraftverk, som ligger lenger nede i samme hovedvassdrag. Portalbygget til Båtsvatn kraftverk ble i sin tid utformet med tanke på det harde klimaet på snaufjellet og for å gi overnattingsmulighet i tilfelle uvær vinterstid. Årsproduksjon er 130 gigawattimer (GwH) og effekten 30 megawatt (MW). Eier er Statkraft.

Laster...
Laster...