Beta
Søket ga 340 treff

Forkjøla? Influensa? Dessverre verkar ikkje antibiotika mot virussjukdommar. Gi kroppen kvile og halsen omsorg, så kjempar kroppen mot virusinfeksjonen på eiga hand. Det er viktig å unngå feil bruk av antibiotika! Det kan føre til at det ikkje fungerer like godt når vi verkeleg treng det.

Med noen helt spesielle briller kan BUP-ansatte øve seg på å møte ungdom i krise. - Det er som virkeligheten, og det er nettopp det som er poenget, sier helseminister Bent Høie. Psykisk helse, teknologi og kompetanse er hovedtema i den kommende Nasjonale helse -og sykehusplan som snart legges frem. - BUP-prosjektet er et godt eksempel på hvordan tjenesten utvikler seg i tråd med pasientenes behov, sier Høie.

Jannicke (54) fortel opent om korleis det er å ha demens. Ho seier at sjukdomen krympar fridomen hennar. Det fins ingen kur, men kunnskap hjelper! 9054 personar har så langt blitt demensvenn, deriblant alle ministrane. Bli med du også! Sjekk demensvenn.no.

Regjeringen vil gi mer penger til forskning på typiske kvinnesykdommer! Tirsdag inviterte Erna Solberg, Bent Høie og Trine Skei Grande til toppmøte om kvinnehelse på St. Olavs hospital i Trondheim.

Norge har i motsetning til flere andre land sagt ja til migrenemedisinen Aimovig, og det foregår nå forhandlinger. - Vi ønsker at pasienter med kronisk migrene skal få medisinen på blå resept så fort som mulig, og forhandler nå med tre leverandører for å kunne få prisen ned på et fornuftig nivå, sier helseminister Bent Høie.

Kun 149 av landets 422 kommuner har svart Mattilsynet om drikkevann. - Dette er altfor dårlig. Jeg vil be Mattilsynet følge dette opp, sier folkehelseminister Sylvi Listhaug. Listhaug ba Mattilsynet kartlegge situasjonen på drikkevannsområdet i alle landets kommuner etter Askøy-saken tidligere i år.

Gode ting kan ikke sies for ofte: Er du helsepersonell med pasientkontakt, oppfordrer vi deg til å ta den årlige influensavaksinen. Da beskytter du både deg selv og pasientene dine 💜

Håkon Bjørklund har kols og diabetes. Etter sykehusinnleggelser har han opplevd at sykehus og kommune ikke alltid snakker så godt sammen. Nå inngår regjeringen og KS Kommunesektorens organisasjon en avtale om å etablere 19 helsefellesskap, som skal bedre samarbeidet mellom sykehus og og kommune! Fire pasientgrupper prioriteres: Barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 👉🏻https://bit.ly/32Fw9St

Snakk om kickstart!💪 Folkehelseminister Sylvi Listhaug skal kome i form, og byrjar med ei skikkeleg tung økt med supertrenar- og Aktiv mot kreft-ambassadør Yngvar Andersen. Framover blir det både korte og lange økter. - Litt er betre enn ingenting! Eg skal klare 5 minutt om dagen, kvar dag, seier Sylvi.

Nå er influensavaksinen på plass! Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har fått sin dose. – Jeg vil oppfordre alt helsepersonell til å ta influensavaksine. Spesielt viktig er det for dem som jobber på intensivavdelinger og med pasienter som har nedsatt immunforsvar, sier statsråden.

Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp! - Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, sier helseminister Bent Høie. I #statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen økt gebyr.

Har du tid? Tid til han du myser til over kaffekoppen hver morgen? Tid til henne som drar deg i jakka og vil på lekeplassen? Tid til å ringe farmor? I dag er det Verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er å gi hverandre tid. Her er helseminister Bent Høies appell: - Kjære alle sammen! Noen av oss føler at vi har for liten tid. Vi står opp tidlig og legger oss sent for å utnytte mest mulig av døgnets minutter og timer. Vi stresser med prestasjonene og telefonene. Vi sluker maten og salaten. Vi løper på butikken og...

– Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det. Gjennom våre budsjetter har denne regjeringen derfor lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug om #statsbudsjettet

– Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene slik at ventetiden skal gå ned og færre må stå i helsekø. Samtidig vil vi investere i nye sykehusbygg og bedre kvaliteten på tjenestene. Det vil gjøre pasientens helsetjeneste enda bedre, sier helseminister Bent Høie om #statsbudsjettet

Leo pleidde å ruse seg på alkohol, hasj og amfetamin. Han var utan jobb og budde på gata. Men ein vinter skjedde det noko som vart eit vendepunkt! Arbeid og tak over hovudet er også rusomsorg, og er ein viktig del av opptrappingsplanen for rusfeltet.

Høyrt om #tetrischallenge?😊 Naudetatar over heile verda delar bilete av utstyr dei har med seg. Helseminister Bent Høie har ikkje livreddande utstyr, men han kan førstehjelp, og kan ringe 113. Alle kan vi bidra om nokon treng hjelp! Det er betre å gjere noko enn å gjere ingenting. #Sammenredderviliv

- Eldre er en stor ressurs! De har fantastisk erfaring og mye å bidra med, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug på FNs internasjonale eldredag. Vi lurer på; hvor gammel mener du man må være for å kalles "eldre"?

Å forhindre vold og overgrep kan redde liv og helse! Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ruller nå i gang en viktig kampanje (se video👇) - Vi vil helst tro det beste. Men vi må også tørre å tro det verste. Meld fra hvis du frykter at noen blir utsatt for vold og overgrep, sier helseminister Bent Høie. - Mange av dem som blir utsatt for vold i hjemmet er eldre mennesker. Det er flere enn vi tidligere har trodd. Vold mot eldre er både skambelagt og taushetsbelagt, derfor trenger vi at flere tør å si fra, sier eldre-...

FN-generalforsamlinga i New York er mykje meir enn møter og folk i dress! Helseminister Bent Høie stilte i shortsen og løp "Walk the talk" i Central Park. Målet med løpet er å setje fokus på at alle har rett på helsetenester, verda over!

Helseminister Bent Høie er stolt mottakar av Rusreformprisen! Foreningen Tryggere Ruspolitikk delar årleg ut denne prisen til ein person som særskilt har utmerka seg i arbeidet med å reformere ruspolitikk. I grunngjevingar står det: "Årets prisvinnar har sida 2016 teke politisk eigarskap til den norske rusreforma og lukkast i å snu eige parti. Høie var sjølv skeptisk til avkriminalisering, men han har vist at han er modig nok til å skifte meining når han får presentert tydelege anbefalingar frå både fagfolk, brukarar og internasjonale ekspertar. På bakgrunn av dette annonserte han ei omlegging av den norske ruspolitikken, der den nye...

Laster...
Laster...