Beta
Søket ga 8 treff
Jan Tore Sanner
2019-05-21 07:19:56

RT @Larerbloggen: - I høringen som nå ligger ute omtales bærekraftig utvikling i mer enn 20 av læreplanene. Bærekraftig utvikling får dermed en betydelig større plass i skolen, sammenlignet med dagens læreplaner, skriver Jan Tore Sanner. https://t.co/FrpWTjktXX #fagfornyelsen

Jan Tore Sanner
2019-03-19 08:53:29

RT @utdanningsf: Vi støtter denne oppfordringen fra @Udir: «Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag. Det har stor betydning for oss å få tilbakemelding både på den enkelte planen og på sammenheng og helhet i læreplanverket.» #fagfornyelsen #høring

Karin Andersen
2019-01-22 20:42:07

RT @SiriSkj: Regjeringen sier at den vil «sikre at det tas hensyn til de yngste barnas hverdag i arbeidet med nye læreplaner». Bra, men dette har jo Stortinget vedtatt allerede, så hva gjør egentlig regjeringen med det? #fagfornyelsen. #regjeringsplattformen

Roy Steffensen
2018-11-15 11:38:05

RT @Udir: Helt tydelig at arbeidet med nye læreplaner engasjerer. Vi har fått 7000 innspill til de første skissene. Tusen takk til alle dere som ga oss tilbakemelding:) #fagfornyelsen

Inga Marte
2018-10-16 10:40:45

RT @RektorKorpaas: Seminar på Stortinget i dag, og jeg skal redegjøre for hvordan ⁦@utdanningsf⁩ arbeider med #fagfornyelsen. Benytter også anledningen til å presisere at vurderingsaspektet er en viktig del av arbeidet med læreplanene. https://t.co/Gd8IaWZugJ

Jan Tore Sanner
2018-03-22 08:00:06

Gjennom #fagfornyelsen fornyer vi skolen. Læreplanene skal legge tilrette for dybdelæring. I dag svarer jeg… https://t.co/W9Psib7SLe

Inga Marte
2018-03-07 18:01:59

RT @simenspurkland: Mitt innlegg om eksamen som premissleverandør i norsk skole. #fagfornyelsen @jantoresanner @IngaMarte https://t.co/3o79atwr8c

Inga Marte
2018-02-16 07:39:36

RT @utdanningsf: Her er det mye god argumentasjon for den #fagfornyelsen som nå pågår! Elevens innlegg viser indirekte også at fagfo… https://t.co/SHoJOYyZ3N

Laster...
Laster...