Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Lurer du på hvordan lærerne og skolene skal være rustet for nye læreplaner til høsten, med blant annet undervisning i tverrfaglige temaer? Her svarer Kunnskapsministeren meg på nettopp det #fagfornyelsen #skolestart https://t.co/xtFiAiBpa9

Emneknagger:

Postet:
2020-06-26 11:52:33

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren
Med det nye læreplanverket (LK20) innføres tre tverrfaglige temaer i norsk skole høsten 2020: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Hvilke tiltak har regjeringen satt i verk for å sikre at lærere – gjennom lærerutdanningen og etter- og videreutdanning som for eksempel Desentralisert kompetanseutvikling i skolen – får nødvendig kompetanse til å undervise om på disse tverrfaglige temaene?