Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:

Postet:
2023-12-08 09:09:45

Delt innhold:
Høyre og de andre borgerlige posisjonspartiene tar en skikkelig høyresving, og vil bruke administrasjonens ressurser til ideologisk politikk. \nFagøkonomer er tydelig på at det alltid er billigere for fylkeskommunen å eie framfor å leie, og det er ugunstig for oss å leie da verdiene øker hos utleier og ikke for oss.\nFor Høyre er det tydeligvis viktigst at fellesskapets penger går i lomma til noen få utleiere.\nVi i Ap mener at verdiene skal komme fellesskapet til gode, og derfor bør vi ikke selge våre eiendommer- som vi tom har leieinntekter fra.\nFagforbundet Agder ved hovedtillitsvalgt Randi Gunsteinsen er også bekymret. Det har vært så mange runder med usikkerhet, blant annet om flytting av arbeidsplasser eller nedleggelser etter sammenslåingen. Det er veldig dumt at dette kommer opp igjen. Vi risikerer å miste mye kompetanse, sier Randi.\nNå bør administrasjonen bruke kreftene på å løse de viktige utfordringer med levekår og arbeidsplasser, ikke på «vesentlighetsanalyse» for all eiendom vi eier.