Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Det å få en demenssykdom kan være vanskelig, og mange forteller om fortvilelse, frykt, sorg og usikkerhet. Det er fortsatt for lite åpenhet og kunnskap om demenssykdom i samfunnet. Det gjør at mange kommer for sent i kontakt med helse- og omsorgstjenesten for å få informasjon og hjelp. Det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp til rett tid, og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset 💙\n\nPå tirsdag denne uken var jeg på besøk til Voksenskolen for personer med demens i Grimstad. Det er Norges første demensskole. Her får mennesker som er utredet og tidlig i sykdomsforløpet mulighet til å opprettholde eksisterende funksjoner, få bedre livskvalitet og dele erfaringene sine. Jeg mener flere kommuner må få på plass demensskole!\n\nStortinget skal i morgen behandle flere av Høyres forslag om å skape et demensvennlig samfunn. Blant annet vil Høyre ha pakkeforløp for demenssykdom, eget boligprogram for mennesker med en demenssykdom og flere lavterskeltilbud som for eksempel demensskoler. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer mot alle forslagene. Det er bare trist.\n\nGjengen på demensskolen i Grimstad gir iallfall tommelen opp for flere demensskoler i Norge 👍 Du kan lese hele saken fra NRK om besøket og forslaget i kommentarfeltet.

Postet:
2023-12-07 21:16:46

Delt innhold:
Det å få en demenssykdom kan være vanskelig, og mange forteller om fortvilelse, frykt, sorg og usikkerhet. Det er fortsatt for lite åpenhet og kunnskap om demenssykdom i samfunnet. Det gjør at mange kommer for sent i kontakt med helse- og omsorgstjenesten for å få informasjon og hjelp. Det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp til rett tid, og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset 💙\n\nPå tirsdag denne uken var jeg på besøk til Voksenskolen for personer med demens i Grimstad. Det er Norges første demensskole. Her får mennesker som er utredet og tidlig i sykdomsforløpet mulighet til å opprettholde eksisterende funksjoner, få bedre livskvalitet og dele erfaringene sine. Jeg mener flere kommuner må få på plass demensskole!\n\nStortinget skal i morgen behandle flere av Høyres forslag om å skape et demensvennlig samfunn. Blant annet vil Høyre ha pakkeforløp for demenssykdom, eget boligprogram for mennesker med en demenssykdom og flere lavterskeltilbud som for eksempel demensskoler. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer mot alle forslagene. Det er bare trist.\n\nGjengen på demensskolen i Grimstad gir iallfall tommelen opp for flere demensskoler i Norge 👍 Du kan lese hele saken fra NRK om besøket og forslaget i kommentarfeltet.