Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
De siste månedene har vi i helsekomiteen jobbet med ulike saker, en av de viktigste sakene vi har jobbet med har vært opptrappingsplan for psykisk helse. Jeg vil hevde at planen blir nå bedre av Stortingets behandling. \n\nEt av de viktigste forslagene er å ivareta de ansatte på en bedre måte. \nIgår leste jeg om overleger som sluttet ved Nordlandssykehuset i Bodø. De fortalte om underbemanning, stor belastning og manglende muligheter for faglig utvikling. \n\nVi kan ikke fortsette på denne måten, skal det offentlige helsevesenet beholde de ansatte så må man ivare ta de ansatte bedre. \n\nImorgen skal vi debattere dette forslaget og mange flere.

Postet:
2023-12-06 22:44:07

Delt innhold:
De siste månedene har vi i helsekomiteen jobbet med ulike saker, en av de viktigste sakene vi har jobbet med har vært opptrappingsplan for psykisk helse. Jeg vil hevde at planen blir nå bedre av Stortingets behandling. \n\nEt av de viktigste forslagene er å ivareta de ansatte på en bedre måte. \nIgår leste jeg om overleger som sluttet ved Nordlandssykehuset i Bodø. De fortalte om underbemanning, stor belastning og manglende muligheter for faglig utvikling. \n\nVi kan ikke fortsette på denne måten, skal det offentlige helsevesenet beholde de ansatte så må man ivare ta de ansatte bedre. \n\nImorgen skal vi debattere dette forslaget og mange flere.