Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Enig! Det er viktig å få en utredning om hvordan skillet mellom politi og påtalemyndighet kan bli tydeligere. At sistnevnte rapporterer til den lokale politisjefen og inngår i ledergruppen er neppe den beste løsningen.. https://t.co/5IeNwlhyCM

Postet:
2023-12-06 20:51:43