Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
Takk for hyggelig og nyttig møte. Det er alltid fint å møte klokskap og det hadde dere i stort monn. Takk for jobben dere fjør for hverandre, lokalsamfunn og oss alle. Det er veldig bra. Jeg ønsker dere lykke til videre med et viktig arbeid. Og velkommen igjen 🤗

Postet:
2023-12-06 22:30:58