Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Kvotemeldingen kommer 12. jan🎣\n\n– Den skal sikre forutsigbarhet og en mer rettferdig fordeling av fiskeressursene. Vi skal sikre en mer helhetlig fiskeripolitikk. Det er viktig for fiskeflåten og for lokalsamfunn langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister @CecilieMyrseth

Postet:
2023-12-06 09:22:32