Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
👩🏼‍💼 SVs spydspiss i budsjettforhandlingene med regjeringen, @kari elisabeth kaski fortalte på Stortinget i dag om hva vi har fått gjennomslag for denne gangen.\n\n📊 SV har fått gjennom store økninger i barnetrygd og ytelser, gratis SFO for tredjetrinnet, et løft av studentene, husbanken, frivillige organisasjoner, kultur, og over ti milliarder kroner til miljø og klima. Totalt flytter SV 18 milliarder i statsbudsjettet for 2024.\n\n❤️ Bli med i kampen for et mer rettferdig samfunn på sv.no/bli-medlem

Postet:
2023-12-05 14:48:03

Delt innhold:
Statsbudsjett 2024