Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Høyre mener at mest mulig av verdiskapningen som skjer lokalt, må bli igjen lokalt, slik at vi får lokal utvikling. Derfor vil Høyre gi lavere skatter på vanlige inntekter til folk, men også sikre at det skal være lønnsomt å investere og gi folk en jobb å gå til 💙 I motsetning til regjeringen med Senterpartiet i spissen som tømmer distriktene for penger, og sender det til Finansdepartementet i Oslo, for deretter å sende en liten del tilbake igjen og kalle det «omfordeling» og «gratis» etterpå. Senterpartiet har stått for de kraftigste skatteøkningene på mange år. Det rammer først og fremst folk og næringsliv i distriktet!

Postet:
2023-12-05 14:00:12

Delt innhold:
Lavere skatter til folk og næringsliv er god distriktspolitikk