Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle
Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle
Parti: H

Innlegg:
Finansdebatt i Stortinget 😊👍🏽\nHer sammen med Sogn og Fjordanes store sønn, Olve Grotle! \n\nVisste du at i år har folk samme lønn som i 2015 når vi justerer for at prisene har økt? 😧\n\nSvært mange har fått det verre på Støre-regjeringens vakt. Grunnene til det er selvsagt sammensatte, men politikken regjeringen fører gjør det dessverre verre enn nødvendig. \nEnigheten med SV gir Norge et kortsiktig og uansvarlig budsjett. \n\nRegjeringen og SV øker i praksis oljepengebruken med 9 mrd. kroner, ved å ta ut noen oljepenger som har stått på konto siden pandemien.\n\nDenne pengebruken vil legge større press på renten, som kan slå hardt ut på økonomien til folk og bedrifter. \n\nNår disse pengene er brukt opp, vil regjeringen mangle 9 mrd. kroner til nye, varige utgifter SV har fått gjennomslag for. Det er uansvarlig. \n\nDette kan presse frem enda større skatteøkninger, og i praksis gjør det umulig for regjeringen å ta bort den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 10 mrd. kroner de neste årene. \n\nVi vil ha er ansvarlig budsjett som gjør hverdagen enklere for folk, samtidig som det sikrer at flere kommer ut i jobb. \n💙 Derfor foreslår Høyre skatteletter på lave og vanlige inntekter. \n💙Vi øker barnetrygden i takt med prisene, og legger på 5000 kroner ekstra for barn under 6 år. 💙Vi satser tungt på å få flere i jobb. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre flere trygg økonomi og et godt liv i hverdagen.\n\nHva betyr det, tenker du kanskje? (Med mindre du er veldig ivrig ig har lest vårt alternative statsbudsjett😄)\n\nDer betyr at:\n\no Vi vil innføre en jobbpakke, med 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg øker vi potten til funksjonsassistanse i arbeidslivet og reverserer regjeringens kutt i tolketjenesten. \n\no Vi foreslår at folk på uføretrygd skal kunne beholde mer av pengene de tjener på å jobbe ved å både beholde dagens fribeløp og redusere avkortningen av inntekt over fribeløpet. Det gir fellesskap og glede å kunne jobbe og bidra, og disse grepene gir folk flere veier inn i arbeidslivet.\n\no Vi foreslår også et prøveprosjekt, hvor 10.000 unge får jobbfradrag. Det vil gi en skattelette på inntil 5.000 kroner på lave inntekter, og kan stimulere flere til å komme i arbeid.\n\nParallelt med dette er det viktig å huske at Norge skal gjennom en stor omstilling, der utslippene skal ned og verdiskapingen opp!\n\nVi skal kutte over halvparten av utslippene våre innen 2030, og være et nullutslippssamfunn innen 2050. Med Høyres budsjettforslag er vi på rett vei. 💙💚\n\nDet blir krevende, men Norge har teknologi, kompetanse og kapital for å få det til. Industrien har sterke incentiver til å kutte utslipp gjennom kvotemarkedet og CO2-avgiften, men mangler virkemidler til å skalere større utslippsreduserende tiltak. \n\n💚 Høyre foreslår derfor et punkutslippsprogram på 1,5 mrd. kroner som skal hjelpe de store utslippene i industrien med omstilling. \n\nHøyres mål er at rimelig kraft skal være en konkurransefordel for Norge og et gode for norske husholdninger. Da må vi bygge ut mer kraft, mer nett og bruke energien mer effektivt. \n\n💚 Høyre foreslår økt støtte til energieffektiviserende tiltak for lavinntektshusholdninger. \n\n💚 Høyre vil klargjøre flere områder for havvind som kan lyses ut allerede i 2025.\n\n💚 Høyre går inn for å reversere regjeringens kutt i frivillig skogvern på 100 millioner. Det er i dag et stort etterslep i utbetaling av inngåtte avtaler. Vi øker også støtte til naturtiltak som restaurering av myr og våtmark. Dette er viktige tiltak fordi skog, myr og våtmark binder Co2.

Postet:
2023-12-04 16:18:38

Delt innhold:
Finansdebatt i Stortinget 😊👍🏽\nHer sammen med Sogn og Fjordanes store sønn, Olve Grotle! \n\nVisste du at i år har folk samme lønn som i 2015 når vi justerer for at prisene har økt? 😧\n\nSvært mange har fått det verre på Støre-regjeringens vakt. Grunnene til det er selvsagt sammensatte, men politikken regjeringen fører gjør det dessverre verre enn nødvendig. \nEnigheten med SV gir Norge et kortsiktig og uansvarlig budsjett. \n\nRegjeringen og SV øker i praksis oljepengebruken med 9 mrd. kroner, ved å ta ut noen oljepenger som har stått på konto siden pandemien.\n\nDenne pengebruken vil legge større press på renten, som kan slå hardt ut på økonomien til folk og bedrifter. \n\nNår disse pengene er brukt opp, vil regjeringen mangle 9 mrd. kroner til nye, varige utgifter SV har fått gjennomslag for. Det er uansvarlig. \n\nDette kan presse frem enda større skatteøkninger, og i praksis gjør det umulig for regjeringen å ta bort den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 10 mrd. kroner de neste årene. \n\nVi vil ha er ansvarlig budsjett som gjør hverdagen enklere for folk, samtidig som det sikrer at flere kommer ut i jobb. \n💙 Derfor foreslår Høyre skatteletter på lave og vanlige inntekter. \n💙Vi øker barnetrygden i takt med prisene, og legger på 5000 kroner ekstra for barn under 6 år. 💙Vi satser tungt på å få flere i jobb. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre flere trygg økonomi og et godt liv i hverdagen.\n\nHva betyr det, tenker du kanskje? (Med mindre du er veldig ivrig ig har lest vårt alternative statsbudsjett😄)\n\nDer betyr at:\n\no Vi vil innføre en jobbpakke, med 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg øker vi potten til funksjonsassistanse i arbeidslivet og reverserer regjeringens kutt i tolketjenesten. \n\no Vi foreslår at folk på uføretrygd skal kunne beholde mer av pengene de tjener på å jobbe ved å både beholde dagens fribeløp og redusere avkortningen av inntekt over fribeløpet. Det gir fellesskap og glede å kunne jobbe og bidra, og disse grepene gir folk flere veier inn i arbeidslivet.\n\no Vi foreslår også et prøveprosjekt, hvor 10.000 unge får jobbfradrag. Det vil gi en skattelette på inntil 5.000 kroner på lave inntekter, og kan stimulere flere til å komme i arbeid.\n\nParallelt med dette er det viktig å huske at Norge skal gjennom en stor omstilling, der utslippene skal ned og verdiskapingen opp!\n\nVi skal kutte over halvparten av utslippene våre innen 2030, og være et nullutslippssamfunn innen 2050. Med Høyres budsjettforslag er vi på rett vei. 💙💚\n\nDet blir krevende, men Norge har teknologi, kompetanse og kapital for å få det til. Industrien har sterke incentiver til å kutte utslipp gjennom kvotemarkedet og CO2-avgiften, men mangler virkemidler til å skalere større utslippsreduserende tiltak. \n\n💚 Høyre foreslår derfor et punkutslippsprogram på 1,5 mrd. kroner som skal hjelpe de store utslippene i industrien med omstilling. \n\nHøyres mål er at rimelig kraft skal være en konkurransefordel for Norge og et gode for norske husholdninger. Da må vi bygge ut mer kraft, mer nett og bruke energien mer effektivt. \n\n💚 Høyre foreslår økt støtte til energieffektiviserende tiltak for lavinntektshusholdninger. \n\n💚 Høyre vil klargjøre flere områder for havvind som kan lyses ut allerede i 2025.\n\n💚 Høyre går inn for å reversere regjeringens kutt i frivillig skogvern på 100 millioner. Det er i dag et stort etterslep i utbetaling av inngåtte avtaler. Vi øker også støtte til naturtiltak som restaurering av myr og våtmark. Dette er viktige tiltak fordi skog, myr og våtmark binder Co2.