Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🍞 Etter lange og harde forhandlinger fikk vi til slutt landet et budsjett som putter brød på bordet!\n\n❤️ Framfor alt har SV fått gjennomslag for flere grep for barnefamilier og folk som står utenfor arbeidslivet og går på ulike former for trygdeytelser. \n\n💸 Det er helt avgjørende i den dyrtiden vi er i nå. Selv om de som kjenner SV vet at vi ikke synes dette er nok, så er det viktige steg i riktig retning. \n\n🚩 Det er en skam at fler og fler nordmenn må stelle seg i matkø fordi økonomien ikke rekker til å fylle kjøleskapet. Når det dog likevel er sånn er det veldig gledelig å kunne spe på budsjettet til Matsentralen med ti millioner. Det trengs.\n\n🤝 Folk i ett av verdens rikeste land skal ikke slite med å putte brød på bordet. Bli med i kampen for et mer rettferdig Norge – bli med I SV.\n\nsv.no/bli-medlem

Postet:
2023-12-04 14:59:17

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post