Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Da er hovedinnlegget i finansdebatten unnagjort😅Jeg snakket💬 om viktigheten av å få ned📉prisveksten, stabilisere renta og fortsatt opprettholde høy sysselsetting👷🏼👨🏼‍🍳👨‍🏭👩‍🚒👮🏻‍♀️👨🏻‍✈️👨🏻‍🌾👩‍🔧👩‍🏫🧑‍🔬\nBudsjettet ivaretar liv i hele landet, gir en skattelette på 4,5 milliarder kroner, øker barnetrygden for barn👨‍👨‍👧‍👧 over seks år med 2400 kroner, og reduserer prisene på barnehage og SFO, styrker Forsvaret🪖 med 15 milliarder kroner og politiet🚔👮🏻‍♀️ med to milliarder kroner. \nDette er et budsjett som greit lar seg forsvare!\n(Foto: Kjerstin Wøyen Funderud)\n\nHele innlegget kan leses her: https://www.senterpartiet.no/aktuelt/et-sterkt-fellesskap-med-sma-sosiale-og-geografiske-forskjeller-og-hoy-tillit

Postet:
2023-12-04 11:50:01

Delt innhold:
Da er hovedinnlegget i finansdebatten unnagjort😅Jeg snakket💬 om viktigheten av å få ned📉prisveksten, stabilisere renta og fortsatt opprettholde høy sysselsetting👷🏼👨🏼‍🍳👨‍🏭👩‍🚒👮🏻‍♀️👨🏻‍✈️👨🏻‍🌾👩‍🔧👩‍🏫🧑‍🔬\nBudsjettet ivaretar liv i hele landet, gir en skattelette på 4,5 milliarder kroner, øker barnetrygden for barn👨‍👨‍👧‍👧 over seks år med 2400 kroner, og reduserer prisene på barnehage og SFO, styrker Forsvaret🪖 med 15 milliarder kroner og politiet🚔👮🏻‍♀️ med to milliarder kroner. \nDette er et budsjett som greit lar seg forsvare!\n(Foto: Kjerstin Wøyen Funderud)\n\nHele innlegget kan leses her: https://www.senterpartiet.no/aktuelt/et-sterkt-fellesskap-med-sma-sosiale-og-geografiske-forskjeller-og-hoy-tillit