Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
Jeg er kjempe stolt av vårt budsjett. Særlig stolt over tiltakspakken til ansatte i Helse Nord og er et enormt viktig bidrag for å sikre en bedre arbeidshverdag for de ansatte og en trygghet for befolkningen i Nord.\n \n\nDette er en klar marsjordre om at man må gjøre flere tiltak for å satse på helsepersonell, redusere innleie og ikke legge ned livsviktig helsetilbud fordi helseforetakene ikke har gode politikk for å ivareta de ansatte og sikre tillitsvalgte god medvirkning i deres arbeidshverdag. \n\nVi fortsetter arbeidet med for et grønnere og mer rettferdig Norge når vi:\n\n❤️ 880 millioner til gratis halvdagsplass på SFO for tredjeklassinger\n🦷 300 millioner til oppbygging av offentlig tannhelse i fylkene \n❤️ 1,9 milliarder i økt barnetrygd, 2400 kroner i året per barn over 6 år \n❤️ 539 millioner i økte ytelser til uføre og de som mottar arbeidsavklaringspenger, opptil 6000 kroner i året for uføre og 5000 kroner i året for de som mottar arbeidsavklaringspenger. \n💚 SV sørger for et klima- og miljøløft på over ti milliarder kroner. Det har aldri vært brukt mer penger på miljø- og klimatiltak i et statsbudsjett.

Postet:
2023-12-03 11:57:31

Delt innhold:
Photos from Marian Hussein's post