Person / Aktør:
SV

Innlegg:
@geirec Nei, det kommer da tvert imot veldig store grep som motvirker fattigdom her? Vi skulle selvsagt gjerne gjort enda mer, men her kommer det en rekke ting som hjelper for mange av dem som har minst.

Postet:
2023-12-03 18:53:45