Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Hovedprioriteringene fra det framlagte budsjettet ligger fast. \nDisse er å:\n\n🍀Holde folk i jobb, skape nye jobber og sikre at det skal lønne seg å jobbe\n🍀Sikre grunnleggende og god velferd i barnehagen, skolen, helsetjenesten, eldreomsorgen og andre viktige tjenester\n🍀Stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen\n🍀 Prioritere tryggheten og beredskapen i Norge i ei urolig tid\n🍀Stille opp for Ukraina og mennesker på flukt og bidra til stabilitet og trygghet i Europa\n🍀 Ivareta grønn omstilling og nå klimamålene

Postet:
2023-12-03 11:36:32