Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Regjeringen kan gå på mange nederlag i dag: https://t.co/OIlLSnfxod

Postet:
2018-01-31 14:13:04

Delt innhold:
Regjeringa går på fleire nederlag i Stortinget
Søndagsopne butikkar, eldreomsorg og flyktningar til små kommunar. Opposisjonen viser musklar under den utvida regjeringa sine første dagar i Stortinget.