Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt mener åpenhet og retten til å kikke politikerne i kortene er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Enig? 🔎

Postet:
2018-01-31 19:03:00

Delt innhold:
Oslo må slutte å være en sinke på åpenhet
I dag tar bystyret valget. Skal Oslo kommune være en foregangskommune på åpenhet og demokrati eller skal vi fortsatt være en sinke? I dag klarer ikke kommunen en gang å være åpen nok til å følge minimumskravene i loven.