Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Venstre vil ta vare på Oslofjorden, men Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP løfter ikke en finger for å redde den. \n\nI dag stemte de ned våre forslag i Stortinget, blant annet: \n💧 at bunntråling i Oslofjorden må forbys\n💧 at kommunene må få lov opprette lokale fiskeforbudssoner\n\nDe vil ikke engang utrede om det er behov for sterkere fiskerestriksjoner i Oslofjorden eller om vi trenger større verneområder.\n\nTilstanden for fiskebestandene i Oslofjorden er alvorlig. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Miljøgifter gjør at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises. Vi må gjøre mer for å ta vare på Oslofjorden.

Postet:
2023-11-30 15:10:52

Delt innhold:
Venstre vil ta vare på Oslofjorden, men Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP løfter ikke en finger for å redde den. \n\nI dag stemte de ned våre forslag i Stortinget, blant annet: \n💧 at bunntråling i Oslofjorden må forbys\n💧 at kommunene må få lov opprette lokale fiskeforbudssoner\n\nDe vil ikke engang utrede om det er behov for sterkere fiskerestriksjoner i Oslofjorden eller om vi trenger større verneområder.\n\nTilstanden for fiskebestandene i Oslofjorden er alvorlig. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Miljøgifter gjør at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises. Vi må gjøre mer for å ta vare på Oslofjorden.