Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Sivilbefolkningen i Gaza er ofre i en krig de ikke har skyld i, og har vært utsatt for konstant bombing i syv uker nå. \n\nOgså på Vestbredden begås det uakseptable krenkelser, og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger sier at Vestbredden er «på kokepunktet». \n\nVenstre fordømmer på det sterkeste Israels kollektive avstraffelse av palestinerne som et svar på Hamas sine terrorhandlinger, og vi fordømmer brudd på humanitær folkerett. Israel har rett til å svare på Hamas sitt angrep, men må følge krigens folkerett og beskytte og hensynta sivile. \n\nDet skjer ikke nå. Én parts folkerettsbrudd kan aldri legitimere en annen parts brudd på krigens folkerett.\n \nDet er nødvendig at den midlertidige våpenhvilen forlenges, og at partene kan komme fram til en politisk avtale som innebærer en permanent stopp i krigshandlingene. Dette må det internasjonale samfunn og folk og grupper med påvirkningskraft gjøre alt i deres makt for å bidra til. Alle israelske gisler må frigis, tilstrekkelig humanitær assistanse må slippe inn til Gaza, krigsforbrytelser må etterforskes, og blokaden av essensielle tjenester som vann og strøm må oppheves.

Postet:
2023-11-29 11:59:15

Delt innhold:
Sivilbefolkningen i Gaza er ofre i en krig de ikke har skyld i, og har vært utsatt for konstant bombing i syv uker nå. \n\nOgså på Vestbredden begås det uakseptable krenkelser, og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger sier at Vestbredden er «på kokepunktet». \n\nVenstre fordømmer på det sterkeste Israels kollektive avstraffelse av palestinerne som et svar på Hamas sine terrorhandlinger, og vi fordømmer brudd på humanitær folkerett. Israel har rett til å svare på Hamas sitt angrep, men må følge krigens folkerett og beskytte og hensynta sivile. \n\nDet skjer ikke nå. Én parts folkerettsbrudd kan aldri legitimere en annen parts brudd på krigens folkerett.\n \nDet er nødvendig at den midlertidige våpenhvilen forlenges, og at partene kan komme fram til en politisk avtale som innebærer en permanent stopp i krigshandlingene. Dette må det internasjonale samfunn og folk og grupper med påvirkningskraft gjøre alt i deres makt for å bidra til. Alle israelske gisler må frigis, tilstrekkelig humanitær assistanse må slippe inn til Gaza, krigsforbrytelser må etterforskes, og blokaden av essensielle tjenester som vann og strøm må oppheves.