Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre
Parti: V

Innlegg:
Grøn kraftsamling om klimakutt i vest! Takk til Vestland fylkeskommune og NHO Vestland, som i dag samla bedriftsleiarar, politikarar med Fylkesordførar og Klima- og miljøministeren i spissen og andre sentrale personar rundt eitt felles oppdrag: Korleis kan vi SAMAN lukkast med å kutte klimautslepp frå dei 10 største utsleppspunkta i Vestland - og samtidig skape ny grøn industri?\n\nKlar tale, gode diskusjonar og meget viktige oppdrag å ta med oss frå Vestlandeet over fjellet til Oslo. Ei spesiell takk til NHO Vestland-sjef Helene Frihammer for å ha dradd dette i gang - å samle alle rundt eitt bord for å snakke om å få vekk dei aller største utsleppa er ein "dronningtanke" ho har hatt lenge! Og Grøn region Vestland er verkeleg ei leiestjerne frå Vestland til heile Noreg, med Heidi Synnøve Gaustad som sjef!

Postet:
2023-11-27 22:02:15

Delt innhold:
Photos from Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre's post