Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Hør Trygve om Høyres alternative statsbudsjett for 2024.\n\nNoen av kuttene: \n\n🔵Kutter den historiske lave maksprisen i barnehage\n🔵 Kutter gratis SFO for 1. og 2. klassinger\n🔵 Kutter gratis ferje \n🔵 Gjør det dyrere å kjøre bil\n🔵 Gjør det dyrere å spise kjøtt\n🔵 Kutter 1,3 milliarder kroner til norsk landbruk \n🔵 Fjerner feriepenger på dagpenger \n🔵 Kutter i barnetillegget for uføre\n🔵 Kutter rabatten for tannhelsetilbud for 21-24 åringer \n🔵 Kutter flatt i velferden landet rundt (ABE-reformen)

Postet:
2023-11-25 18:11:23