Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\nKjønnsbasert vold er et samfunnsproblem som angår oss alle. FN anslår at 1 av 3 kvinner utsettes for denne typen vold i løpet av livet. Dette får konsekvenser for kvinnene det gjelder. \n\nDe siste ukene har vi vært vitne til drap på sivile i Gazastripen. Over 14.000 drept siden krigen startet over 70 % av de drepte er kvinner og barn. \n\nKjønnsbasert vold rammer på tvers av klasse, religion og etnisitet, og slår ekstra hardt ut for kvinner og jenter i krig- og konfliktområder.

Postet:
2023-11-25 12:08:34

Delt innhold:
Fotos von Marian Husseins Beitrag