Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🇺🇳 I dag markerer vi FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\n👱🏻‍♀️👩🏽‍🦱🧕🙍🏻‍♀️ Kjønnsbasert vold er ett av de mest utbredte og systematiske menneskerettighetsbruddene i verden, og et globalt folkehelseproblem – med destruktive ringvirkninger på tvers av samfunn.\n\n❤️‍🩹 Rundt nyttårsskiftet kom det statistikk som viste at svimlende 1/5 av norske kvinner opplever en voldtekt i løpet av livet. Vi trenger en samtykkelov og en større satsning på forebyggende arbeid NÅ!\n\n❤️‍🩹 Forrige onsdag ble det kjent at antallet kvinner og jenter som ble drept globalt i 2022 var det høyeste antallet på 20 år.\n\n👮 SV ønsker mer ressurser til politiet for å bygge opp kompetanse på, og følge opp, voldtektssaker og partnervold, slik at disse sakene prioriteres høyere.\n\n🛟 I tillegg til å spre kunnskap og bevissthet om utveier og hjelpetilbud, må vi også forbedre krisesentertilbudene og botilbud for dem som trenger det mest. \n\n✊ Vi må ta volden på alvor!

Postet:
2023-11-25 13:38:02

Delt innhold:
🇺🇳 I dag markerer vi FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\n👱🏻‍♀️👩🏽‍🦱🧕🙍🏻‍♀️ Kjønnsbasert vold er ett av de mest utbredte og systematiske menneskerettighetsbruddene i verden, og et globalt folkehelseproblem – med destruktive ringvirkninger på tvers av samfunn.\n\n❤️‍🩹 Rundt nyttårsskiftet kom det statistikk som viste at svimlende 1/5 av norske kvinner opplever en voldtekt i løpet av livet. Vi trenger en samtykkelov og en større satsning på forebyggende arbeid NÅ!\n\n❤️‍🩹 Forrige onsdag ble det kjent at antallet kvinner og jenter som ble drept globalt i 2022 var det høyeste antallet på 20 år.\n\n👮 SV ønsker mer ressurser til politiet for å bygge opp kompetanse på, og følge opp, voldtektssaker og partnervold, slik at disse sakene prioriteres høyere.\n\n🛟 I tillegg til å spre kunnskap og bevissthet om utveier og hjelpetilbud, må vi også forbedre krisesentertilbudene og botilbud for dem som trenger det mest. \n\n✊ Vi må ta volden på alvor!