Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
Fyf** \nEtter å ha sett på kveldens debatten om sykehusene i nord så kjenner både på sinne og tristhet. Hvordan er det mulig at denne Støre-regjeringen kan sette i gang en prosess som skaper som mye uro uten å være enig om formålet? Kjerkol og Marit Arnstad får strykkarakter.\nTrist fordi det er et rødgrønt flertall på Stortinget som kan brukes til å sikre gode rammevilkår for vår felles helsetjeneste og stoppe fremveksten av private kommersielle sykehus, men denne regjeringen kaster bort tiden🤦🏾‍♀️\n\nEn samlet fagbevegelse (Unio, LO og Akademikerne )har gitt beskjed til Kjerkol om at prosessen ikke er god kvalitetsmessig.\n«– De konsekvensene vi ser konturene av, kan være svært dramatiske for de ansatte og befolkningen i Nord-Norge. Helsetjenesten er en bærebjelke for bosettingen mange steder i landsdelen, og vi ser nå en omstillingsprosess som bærer av sted i et tempo der vi er redd viktige hensyn overses»\n\nVi i SV er enig med de, dette handler om livene og helsa til folk i nesten halvparten av Norges landareal. For Helse- Nord skal sørge for sykehus tilbudet til folk som befinner seg i 43% av Norge. \nAt regjeringspartiene er villige til å ta så lett på prosessen gjør meg bekymra. \n\nArnstad og hennes partileder Vedum i Senterpartiet gikk til valg på trygghet og tjenester der folk bor. Nå ser vi at Senterpartiet i regjering svikter Nord-Norge. Vi folkevalgte som har gått til valg på lovnader kan ikke løpe fra våre valgløfter. Derfor har vi fremmet forslag om at sykehusstrukturen i nord må legges fram for Stortinget, politikerne i stortinget kan ikke skyve systemet foran seg og må svare befolkningen!\n \nSamtidig må vi slutte å bruke tid og penger på prosesser det ikke er flertall for. Hvis vi skal tro beskjeden fra Høyre ikveld så er det ikke flertall for Kjerkols prosjekt i Stortinget. \n\nTenk hvis regjeringen hadde brukt like mye krefter på å finne ut hvordan vi kunne beholde å rekruttere helsepersonell i nord🙇🏾‍♀️

Postet:
2023-11-23 23:05:24

Delt innhold:
Fyf** \nEtter å ha sett på kveldens debatten om sykehusene i nord så kjenner både på sinne og tristhet. Hvordan er det mulig at denne Støre-regjeringen kan sette i gang en prosess som skaper som mye uro uten å være enig om formålet? Kjerkol og Marit Arnstad får strykkarakter.\nTrist fordi det er et rødgrønt flertall på Stortinget som kan brukes til å sikre gode rammevilkår for vår felles helsetjeneste og stoppe fremveksten av private kommersielle sykehus, men denne regjeringen kaster bort tiden🤦🏾‍♀️\n\nEn samlet fagbevegelse (Unio, LO og Akademikerne )har gitt beskjed til Kjerkol om at prosessen ikke er god kvalitetsmessig.\n«– De konsekvensene vi ser konturene av, kan være svært dramatiske for de ansatte og befolkningen i Nord-Norge. Helsetjenesten er en bærebjelke for bosettingen mange steder i landsdelen, og vi ser nå en omstillingsprosess som bærer av sted i et tempo der vi er redd viktige hensyn overses»\n\nVi i SV er enig med de, dette handler om livene og helsa til folk i nesten halvparten av Norges landareal. For Helse- Nord skal sørge for sykehus tilbudet til folk som befinner seg i 43% av Norge. \nAt regjeringspartiene er villige til å ta så lett på prosessen gjør meg bekymra. \n\nArnstad og hennes partileder Vedum i Senterpartiet gikk til valg på trygghet og tjenester der folk bor. Nå ser vi at Senterpartiet i regjering svikter Nord-Norge. Vi folkevalgte som har gått til valg på lovnader kan ikke løpe fra våre valgløfter. Derfor har vi fremmet forslag om at sykehusstrukturen i nord må legges fram for Stortinget, politikerne i stortinget kan ikke skyve systemet foran seg og må svare befolkningen!\n \nSamtidig må vi slutte å bruke tid og penger på prosesser det ikke er flertall for. Hvis vi skal tro beskjeden fra Høyre ikveld så er det ikke flertall for Kjerkols prosjekt i Stortinget. \n\nTenk hvis regjeringen hadde brukt like mye krefter på å finne ut hvordan vi kunne beholde å rekruttere helsepersonell i nord🙇🏾‍♀️