Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
Vi kan ikke fortsette bygge sykehus på den måten helseforetaksmodellen legger opptill.\n\n-Nå haster det å endre modell. Vi kan ikkje spare til sykehusbygging på bekostning av pasientbehandling.

Postet:
2023-11-21 20:42:24

Delt innhold:
Vi kan ikke fortsette bygge sykehus på den måten helseforetaksmodellen legger opptill.\n\n-Nå haster det å endre modell. Vi kan ikkje spare til sykehusbygging på bekostning av pasientbehandling.