Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@Hanse_bass @Mads_Hansen Det er EU som har vedtatt, forbud, det vi har gjort er å lagge rammene for at omstillingen i Norge skjer på en god måte, noe som et flertall på Stortinget var enige med oss i dag om.

Postet:
2023-11-21 15:40:40