Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@adrped13 Som vi har svart flere andre steder har EU vedtatt forbud. Det vi har foreslått er at gjennomføringen av forbudet skal skje på en måte som kommer idrettslagene til gode. \n\nForøvrig står gummigranulat for rundt 6000 tonn med mikroplastutslipp hvert år.

Postet:
2023-11-21 15:52:39