Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@Fauski16 @Hanse_bass @Mads_Hansen Regjeringen har allerede sagt at Norge vil innføre det gjennom EØS, og det er tverrpolitisk støtte for dette blant alle partier. Vårt anliggende har vært å sikre at det som uansett skal skje foregår på en god måte der staten bidrar i større grad enn det regjeringen la opp til.

Postet:
2023-11-21 18:55:57