Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
✊🕊️ Legg press på Netanyahu! \n\n✍️ SV har fremmet et forslag i Stortinget om harde økonomiske sanksjoner mot Israel. \n\n🇮🇱 Det vi ser nå er pågående krigsforbrytelser og et Israel som ikke retter seg etter vedtak og resolusjoner. Derfor mener vi det er på tide å sette makt bak kravene\n\n📍 Arbeiderpartiet er tydelig på at Israel bryter folkeretten, men vil (i likhet med FrP) ikke stille seg bak forslaget om sanksjoner. \n\n🚩 Det vil derimot datterpartiet deres – AUF.\n\n🤨 Er Arbeiderpartiet mest enige med FrP, eller med SV og deres eget ungdomsparti?

Postet:
2023-11-21 16:05:55

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post