Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🌎 Temaet Torgeir Knag Fylkesnes tok opp ovenfor næringsministeren i dagens spørretime var et stort et. Nemlig det grønne skiftet.\n\n🛢️ Norge står ovenfor to store utfordringer: Vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn, og vi skal kutte ut oljeavhengigheten fullstendig. \n\n🏗️ Historisk har en aktiv næringspolitikk vært avgjørende for å få Norge trygt gjennom omstillinger tidligere. \n\n👷 Men det er ikke bare utfordringer. Det er også muligheter! Vi har massevis av sterk og kompetanserik arbeidskraft, i tillegg til sterk kapital. Vi må ta i bruk den eksisterende infrastrukturen i næringslivet, og vri den over i en grønn retning. \n\n💚 SV vil kjempe for at Norges grønne skifte blir et rettferdig grønt skifte!

Postet:
2023-11-22 14:26:49

Delt innhold:
Rettferdig grønt skifte!